Brigantijnstraat 13D, Rotterdam.

In Rotterdam is net als in veel Nederlandse steden een tekort aan betaalbare woningen. Rotterdam is, op enkele wijken na, nog betaalbaar. De huizenprijzen zijn de laatste jaren omhoog gegaan, en kunnen naar verwachting nog verder omhoog. Woningen in gewilde wijken zijn daarom te zien als waardevast. Delen van Rotterdam hebben een relatief slechte naam gehad, de stad is echter inmiddels veel meer gewild dan pakweg vijf jaar geleden. De aankondiging van de Brexit heeft gezorgd voor een verplaatsing van werkgelegenheid uit Londen naar onder meer Amsterdam en Rotterdam. Dit effect kan zich mogelijk voortzetten.

Er zijn verschillende (openbaar toegankelijke) bronnen die een beeld geven van de regionale werkgelegenheid, de ontwikkeling van de huizenprijzen, huurprijzen enzovoort. Zie hier een net uitgekomen publicatie van Colliers over Rotterdam als vestigingsplaats.

Rahimi (Rahimi Vastgoed BV). De lening verloopt via Matching Capital.

Eigenaar Omid Rahimi heeft veel ervaring opgedaan met het beheer en onderhoud van woningen in opdracht van verhuurders, alvorens hij zelf een portefeuille ging opbouwen. Beheer en onderhoud is daarom in-house, het wordt niet uitbesteed. Rahimi heeft aangetoond woningen binnen enkele dagen op te knappen (indien een opknapbeurt nodig is) en te verhuren. Ook in Rotterdam-Zuid. Rotterdam-West is een meer in trek, de woning zal naar verwachting ook direct worden verhuurd.

Hiermee (met de eigen inbreng van € 20.000 plus de  lening) wordt de woning aangekocht en verhuurklaar gemaakt.

Een lening met een vaste rente van 6,5% per jaar. De lening wordt verstrekt door verschillende kredietgevers (investeerders). De rente wordt uitbetaald na iedere kalendermaand. De aflossing wordt betaald aan het einde van de looptijd.

De huurders van kamers zijn studenten, buitenlandse studenten en expats. De expats (young professionals) werken en leven tijdelijk in Rotterdam.

Het vergunningenbeleid verschilt per gemeente. In Rotterdam is een vergunning nodig voor verhuur van vier kamers of meer. Er is geen vergunning voor kamerverhuur benodigd voor de woning in de Brigantijnstraat.   

De lening per individuele investeerder is rentegevend per 1 oktober (bij storting in september), anders per 1 november (storting in oktober).

De looptijd van de lening is 60 maanden. Rahimi Vastgoed kan de woning herfinancieren, waarmee de leningen aan de (Matching Capital-) investeerders worden afbetaald. Men kan ook de woning verkopen.

Matching Capital voert de kredietbeoordeling uit en brengt de risico’s van iedere aanvraag (project) in kaart.

Hoe hoger de risico’s, hoe hoger de rente moet zijn. Hoe meer zekerheden en hoe steviger de track record (achtergrond) van de onderneming, hoe lager de minimale rentevoet mag zijn.

Dit project kent een relatief laag risico. Zie hier de samenvatting van onze kredietbeoordeling:

Kredietbeoordeling – Brigantijn.

Een belegging/investering zonder risico’s bestaat niet. Zelfs sparen bij een bank geeft risico’s (en levert op dit moment niets op).

De voornaamste projectrisico’s zijn:

 • Leegstand
  • In de huidige markt in Rotterdam, staan de huurders als het ware te wachten op nieuw aanbod van betaalbare woningen. Rahimi Vastgoed streeft naar 100% tevreden huurders, door eventuele defecten/onderhoud direct aan te pakken en in goed contact te staan met haar huurders. Wij achten het risico op leegstand zeer laag.
 • Failliet van kredietnemer
  • Rahimi Vastgoed is een jong bedrijf. Er worden (stap voor stap) woningen aangekocht en verhuurd. Als men onverhoopt de rente resp. aflossing niet betaalt, dan kunnen we beslag leggen op woning(en) als benoemd als onderpand in de hypotheekakte. Een failliet van de vennootschap hoeft in die zin geen gevolgen te hebben, het onderpand is het onroerend goed.
 • De huizenmarkt stort in
  • De rente wordt betaald uit huuropbrengsten. Als de woning in waarde daalt, en deze wordt gewoon verhuurd, dan is er feitelijk niet direct iets aan de hand.
 • Wat is het slechtste scenario?
  • Dat Rahimi Vastgoed BV ondanks alles betalingsproblemen krijgt, dat wij beslag leggen op de woning en dat die dan moeilijk verkoopbaar zijn. De woning is naar ons oordeel courant, dat wil zeggen er is veel vraag naar betaalbare woningen. Deze kan naar verwachting goed worden verkocht op de markt (voorkoming executieverkoop). Zie ook Wat is de “zekerheid”?

Zie ook onze pagina over risico’s en risicospreiding.

Wij hebben eerste hypotheek op de gefinancierde woning (als onderpand). Wij kunnen dat “uitwinnen”, dus de woning(en) opeisen en met de opbrengst de investeerders (alsnog) betalen.

Uitwinnen betekent dat Stichting Matching Capital Zekerheid de woning rechtstreeks zelf verkoopt op basis van het eerste recht van hypotheek dat notarieel gevestigd is en geregistreerd is in het kadaster. Het recht van eerste hypotheek heeft ook betrekking op alle huurinkomsten van die woning.

De productvoorwaarden, resultaat kredietbeoordeling, de leningsovereenkomst en de algemene voorwaarden staan op deze pagina. Iedere investeerder verklaart zich (via een vinkje) akkoord met de leningsovereenkomst en algemene voorwaarden).

Voor alle projecten tot op heden is het antwoord: ja.

Per project leggen we dit expliciet schriftelijk vast, samen met de kredietaanvrager.
Als de aankoopkosten zijn gedekt (door eigen inbreng, de lening dan wel op andere wijze), dan gaat het project onverminderd door.

Nadat u het deelnameformulier heeft ingevuld, kan u via iDeal betalen.
Of u maakt het over op rekening NL25ABNA0518625257 ter attentie van: Stichting Derdengelden Matching Capital, onder vermelding van de naam van het project.
Stichting Derdengelden Matching Capital maakt het bedrag over aan de onderneming die de financiering (lening) neemt.

Dat is een optie. Indien gewenst kan de looptijd worden verlengd, met instemming van kredietnemer, de (iedere afzonderlijke) investeerder en Matching Capital.

Het zorgen voor huisvesting voor studenten, jonge werknemers en anderen is uiteraard legaal en gebeurt binnen de regelgeving die hiervoor geldt, waaronder regels rondom vergunningen in betreffende gemeente. 

Rahimi Vastgoed zorgt voor betaalbare huisvesting. De huren zijn marktconform, dus niet te hoog. Wij voelen ons hier goed bij: wij helpen mee om studenten en hardwerkende mensen een passende woning (kamer) te laten bewonen.

Iedere lening (ieder project) heeft een vooraf vastgestelde looptijd.

De hoofdsom wordt na afloop terugbetaald, tenzij er aflossing tijdens de looptijd is overeengekomen (een annuïteitenlening).

De rente wordt betaald per maand (na afloop van iedere kalendermaand).

Stichting Derdengelden Matching Capital ontvangt uw deelnamebedrag en maakt het bedrag over aan de kredietnemer. Dat is de onderneming die de financiering (lening) neemt.

Stichting Derdengelden Matching Capital betaalt de rente en de hoofdsom aan alle investeerders.

Wij hebben de belangen van de investeerder op verschillende manieren gewaarborgd.

Voor details, zie Continuïteit Matching Capital.

Niets. Er zijn (voor dit project) geen bemiddelingskosten, geen administratiekosten.

De kredietnemer betaalt een vergoeding aan Matching Capital (een success fee over het bijeengebrachte bedrag en administratiekosten).

Op de pagina waarop de lopende projecten staan, wordt per project aangegeven hoeveel dagen het nog mogelijk is om deel te nemen.

Staat er bijvoorbeeld “4 dagen te gaan”, dan is het nog vier dagen mogelijk om je aan te melden.
Dit is niet te verwarren met de looptijd van een project. De projecten kennen een verschillende looptijd, uiteenlopend van 1 jaar tot 5 jaar. De lening kan dus nog jaren openstaan.

Als de periode om in te schrijven is verlopen, of als het project vol ingetekend is, dan is het niet meer mogelijk om deel te nemen. Een project is vol ingetekend als het doelbedrag is behaald.