Veelgestelde vragen Apeldoorn/Enschede/Oss
Klik hier voor Oss.

Apeldoorn, Enschede en Oss : wat is het verschil?

Het concept is hetzelfde: aankoop van bestaande eengezinswoningen, die direct worden verhuurd. De huurder is in alle gevallen een uitzendorganisatie die werkt voor (grote) werkgevers in de buurt. Deze organisatie zorgt voor werk en huisvesting van werknemers uit de EU in Nederland.

Wat zijn de voorwaarden?

Een lening met een vaste rente van 7% per jaar. De lening wordt verstrekt door verschillende kredietgevers (investeerders). De rente wordt uitbetaald na ieder kwartaal. De aflossing wordt betaald aan het einde van de looptijd. 

Wanneer wordt de lening rentegevend?

De lening is rentegevend 24 uur na ontvangst op rekening Stichting Derdengelden Matching Capital.

Wat gebeurt er met het geld?

Hiermee worden woningen gekocht die direct worden verhuurd. Soms is er een kleine opknapbeurt nodig, maar nooit een grote verbouwing.

Wie koopt de woningen?

De woningen in Apeldoorn, Enschede en Oss worden aangekocht door Vondellaan Vastgoed Beheer BV. Vondellaan verhuurt iedere woning aan uitzendorganisaties die gespecialiseerd zijn in internationaal personeel. Die uitzendorganisaties plaatsen uitzendkrachten bij werkgevers in de buurt en ze zorgen voor huisvesting. Zij huren dus van Vondellaan. Vondellaan is dus de kredietnemer. Zij kopen woningen en verhuren deze. Per woning is er 1 professionele huurder. 

Hoe is dit project ontstaan?

De uitzendorganisaties die medewerkers uit het buitenland (Oost-Europa) aan werk helpen in Nederland, zorgen voor werk en de huisvesting. De huisvesting deden zij “erbij”. Het werk is hun kernactiviteit. Er is nu echter zoveel werk bij hun opdrachtgevers (werkgevers) dat het zorgen voor huisvesting inclusief het beheer en onderhoud een beetje uit de hand is gelopen. Daarom hebben zij gevraagd om de huisvesting uit te besteden aan professionals. Vondellaan koopt de woningen, verhuurt ze dus aan de uitzenders, en doet het beheer. Matching Capital nodigt beleggers/investeerders uit om mee te doen, om de aankoop van deze woningen te financieren. 

Wat zijn de risico’s?

Een belegging/investering zonder risico’s bestaat niet. Zelfs sparen bij een bank geeft risico’s (en levert op dit moment niets op).

De voornaamste projectrisico’s zijn:

 • Leegstand
  • Zoals hierboven toegelicht, staan de uitzenders te wachten op nieuwe aankopen. Het werk in de voedselverwerkende industrie verdwijnt niet zomaar. Vondellaan heeft meerdere opdrachtgevers dus als er een failliet gaat, is er een andere huurder. 
 • Failliet van kredietnemer
  • Vondellaan kent een gezonde financiële basis, en heeft een portefeuille woningen met overwaarde. Wij kennen ze uiteraard goed, bij eventuele problemen worden we direct ingelicht. Als Vondellaan onverhoopt de rente resp. aflossing niet betaalt, dan kunnen we beslag leggen op woningen die benoemd zijn als onderpand in de hypotheekakte.
 • De huizenmarkt stort in
  • De rente wordt betaald uit huuropbrengsten. Als de woningen in waarde dalen, en ze worden gewoon verhuurd, dan is er feitelijk niet direct iets aan de hand.
 • Wat is het slechtste scenario?
  • Dat Vondellaan ondanks alles betalingsproblemen krijgt, dat wij beslag leggen op woningen en dat die dan moeilijk verkoopbaar zijn. De woningen zijn naar ons oordeel courant, dat wil zeggen er is veel vraag naar deze kunnen worden verkocht op de markt (voorkoming executieverkoop). Zie ook Wat is de “zekerheid”?
  •   Zie ook onze pagina over risico’s en risicospreiding.

Hoe kan men terugbetalen na drie jaar?

De looptijd van de lening is 36 maanden. Vondellaan kan (delen van) haar portefeuille herfinancieren, waarmee de leningen aan de (Matching Capital-) investeerders worden afbetaald. Vondelaan kan ook woningen verkopen. Op dit moment zit er een (forse) overwaarde in de portefeuille.

Wat is de “zekerheid”?

Wij hebben eerste hypotheek op woningen (als onderpand). Wij kunnen dat “uitwinnen”, dus de woning(en) opeisen en met de opbrengst de investeerders (alsnog) betalen.

Uitwinnen betekent dat Stichting Matching Capital Zekerheid de woning(en) rechtstreeks zelf verkopen op basis van het eerste recht van hypotheek dat notarieel gevestigd is en geregistreerd is in het kadaster. Het recht van eerste hypotheek heeft ook in de periode van verkoop betrekking op alle huurinkomsten van die woning.

Wat bedoel je met “verlengingsoptie”?

Indien gewenst kan de looptijd worden verlengd, met instemming van de investeerder.

Is het legaal?

Het zorgen voor huisvesting voor werknemers is uiteraard legaal en gebeurt binnen de regelgeving die hiervoor geldt, waaronder regels rondom vergunningen in betreffende gemeente. 

Is dit wel ethisch?

De uitzendkrachten (arbeidsmigranten) krijgen een goed salaris en nette huisvesting. Zij vervullen vacatures die niet opgevuld kunnen worden door Nederlanders niet. Het loon/salaris is zodanig interessant dat zij hiervoor graag de moeite nemen om naar Nederland te komen, vanuit bijvoorbeeld Litouwen. In de regel wordt een deel van het salaris opgespaard voor later, of voor familie.
Wij voelen ons hier goed bij: wij helpen mee om werk in Nederland gedaan te krijgen, wij helpen mee om hardwerkende mensen een passende woning te laten bewonen en een passend salaris te laten verdienen. 

Wat doet Matching Capital?

Matching Capital is het crowdfundingplatform dat particuliere (en zakelijke) investeerders uitnodigt om te investeren via een gezamenlijke lening. Wij regelen de geldstromen (via Stichting Derdengelden Matching Capital) en de zekerheid (eerste hypotheekrecht) middels Stichting Matching Capital Zekerheid.

Wie zitten er achter Matching Capital?

De kern van Matching Capital bestaat uit Douwe, Taco en Peter. Zie deze pagina.

Hoeveel betaal ik aan Matching Capital?

Niets. Er zijn geen bemiddelingskosten, geen administratiekosten. De kredietnemer betaalt een vergoeding.


Veelgestelde vragen Apeldoorn/Enschede/Oss
Klik hier voor Enschede

Veelgestelde vragen Apeldoorn/Enschede/Oss
Klik hier voor Apeldoorn.