Lees hieronder meer, Bekijk de voorwaarden, of Ga naar Investeren

Samenvatting

Eagle Real Estate heeft zich afgelopen 13 jaar ontwikkeld als expert in (ontwikkeling van) zorgvastgoed.
Van projectontwikkeling en transformatie, tot renovatie en nieuwbouw.
Op dit moment is er ervaring met ca. 80 (zorg)vastgoedprojecten. Directeur-eigenaar is Aart de Jong. Aart werkte tien jaar bij Estea en was verantwoordelijk voor ca 350 miljoen.

De gevraagde financiering wordt aangewend voor aankoop van een voormalig servicekantoor van de politie in Enschede gelegen aan de B.W. ter Kuilestraat 33. Het pand wordt getransformeerd tot een woonzorgcomplex met 36 eenheden en een algemene (gedeelde) ruimte. De transformatie past binnen het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning is onherroepelijk. Er zijn op dit moment twee zorgpartijen die een huurintentie hebben afgegeven van samen ruim 4 ton op jaarbasis. Belangrijk voor de verkoop aan de eindbelegger is dat het gaat om langdurige  huurcontracten van 15-20 jaar. 

Strategie

Projectontwikkelaar verkoopt het dan getransformeerde woonzorgcomplex aan een eindbelegger. De eindbelegger koopt het dan met vergunning, met ondertekende huurcontracten en een (gedeeltelijk of geheel) uitgevoerde transformatie tot woonzorgcomplex. Indien het project niet op korte termijn wordt verkocht, zal Eagle Real Estate de transformatie zelf realiseren. Dit zal worden gefinancierd met eigen middelen en met een tweede fase financiering. Matching Capital staat hier positief tegenover, op basis van ondertekende huurcontracten en inbreng van eigen vermogen voor een significant deel van de totale stichtingskosten (transformatiekosten).

 

Financiering

De investering bedraagt afgerond 3,6 miljoen euro. Er wordt 6 ton eigen geld ingebracht en 3 miljoen financiering door Matching Capital en Collin Crowdfund met een ondergrens van 2,75 miljoen.  De rente is 7% op jaarbasis (maandelijks uitgekeerd), de looptijd is 12 maanden, afgestemd op de strategie van de onderneming.

Matching Capital heeft de aanvraag als volgt beoordeeld:

  • Solvabiliteit: goed (eigen vermogen en financiële middelen in de holdingvennootschap)
  • Afloscapaciteit: goed (voldoende liquiditeit om tegenvallers op te vangen c.q. bouwkosten te dekken)
  • Zekerheden: goed (eerste hypotheek op onderpand met vergunning)
  • Ervaring: goed
  • Ondernemerschap: goed.
pixabay terms conditions-624911_1280
Ga naar VOORWAARDEN
Samenwerking Matching Capital
Ga naar INVESTEREN