pixabay terms conditions-624911_1280
Ga naar VOORWAARDEN
Samenwerking Matching Capital
Ga naar INVESTEREN

Financiering

De investering bedraagt afgerond 4 ton. Er wordt ruim 1,5 ton eigen geld ingebracht, naast € 235.000 financiering door Matching Capital. De rente is 7,5% op jaarbasis (maandelijks uitgekeerd), de looptijd is 36 maanden, afgestemd op de strategie van ondernemer (object behouden en t.z.t. herfinancieren).

 

Matching Capital heeft de aanvraag als volgt beoordeeld:

  • Afloscapaciteit: goed (voldoende liquiditeit, ruime dekking rentelasten door huurinkomsten)
  • Zekerheden: goed (eerste hypotheek op onderpand)
  • Ervaring: voldoende (ervaring met bezit en verhuur onroerend goed)
  • Ondernemerschap: goed (een derde van koopsom, plus alle kosten, op eigen rekening en risico ondernemer).