Productvoorwaarden in het kort: 
 
Doel en korte toelichting 
 • Financiering van Flexton Housing BV
 • Doel= groei middels aankoop nieuwe woningen (Personeelswoningen)
 • Converteerbare Lening: lening met conversie onder vastgestelde condities.
 • Zekerheid: conversierecht naar aandelencertificaten. 
 • In dit geval is er dus geen sprake van eerste hypotheek.
Rente en Looptijd
 • 10% rente (per jaar), per maand uitgekeerd.
 • Start: 1 september 2022. Looptijd 24 maanden.
 • Financiering : € 75.000 (doelbedrag) per 1 september
Nadere toelichting
 • Flexton Housing BV koopt diverse woningen voor huisvesting personeel (met name vrachtwagenchauffeurs) voor diverse opdrachtgevers 
 • Financiering : € 75.000 (doelbedrag) per 1 september
 • Per 1 mei werd een 1e converteerbare lening verstrekt van € 50.000
 • Zekerheid: conversierecht (conversie naar certificaten aandelen). 
 • Dus in dit geval niet een hypotheekrecht
 • Rentegevend per 1 september 2022, uitbetaling rente per kalendermaand
 • Looptijd: 24 maanden
 • Rente: 10% op jaarbasis
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten

Vragen?

Heeft u interesse, maar heeft u ook nog vragen over deze nieuwe financieringsvorm? Laat het ons gerust weten. Wij vinden het belangrijk dat u begrip heeft van het aanbod en dat u een geïnformeerde beslissing neemt.