Beste investeerder in project Bedrijfsvastgoed Assen (EPA), 
u kan uw investering voortzetten of kiezen voor aflossing.
U heeft de eerste keuze (voorrang). Als er ruimte is op 15 augustus, worden vanaf 15 augustus anderen ook uitgenodigd.
Toewijzing op volgorde van binnenkomst.

Project Assen (EPA -> EPA2) – Samenvatting

 

 • Verlenging looptijd (voorzetting) met 9 maanden
 • A. H. G. Fokkerstraat 7, Assen
 • De verkoop aan eindbelegger moet nog worden afgerond. Om die reden een verlenging voor de looptijd van 9 maanden
 • 8% rentevoet (voorheen 7,5% per jaar)
 • Financiering: € 1.500.000 in totaal 
 • € 750.000 Matching Capital en € 750.000 Collin Crowdfund
 • Eerste hypotheek op het gefinancierde pand (bestaande hypotheekakte)
 • Extra zekerheid: verpanding huurpenningen
 • Rentegevend medio augustus 2023 (datum rentegevend wordt nader bepaald)
 • Vervroegd aflossen kan boetevrij
 • Meer info

Naam(Vereist)