Voorstel tijdelijke aanpassing Leningvoorwaarden - Stemronde (PL2).

Beste investeerder,

In december 2022 heeft u geïnvesteerd in de leningaanvraag Pieter Latensteinstraat 2 te Zaandam (projectcode PL2). Het betreft een woning in Zaandam. Er zijn vier projecteigenaren (zie foto). Zij hebben aan Matching Capital gevraagd om een tijdelijk voorstel aan u voor te leggen. 

Toelichting

De eigenaren hebben de nodige tegenslagen gehad met onder meer lekkage en onvoorziene reparaties. Hierdoor hebben zij de nodige extra kosten gemaakt. Het idee was om de woning voor langere termijn te houden en te verhuren. Zij hebben alles bij elkaar genomen, de afweging gemaakt om de woning te verkopen. Zij hebben zich ingespannen en kosten gemaakt om de woning netjes en verkoopbaar te maken. De huurder is vrijwillig vertrokken. Er is een verkoopmakelaar ingeschakeld. De woning is nu leeg en staat nu te koop.

Voorstel

Alles bij elkaar hebben de eigenaren een (aanzienlijk) verlies gemaakt op het project. Het is op dit moment moeilijk voor ze om de rente op te brengen (zonder huurinkomsten). Zij leggen het volgende voorstel aan u voor: 

– Vanaf de maand maart tot aan de verkoop (en levering) wordt het reguliere maandbedrag betaald. De helft (50%) hiervan is rente en de andere helft is aflossing.

– Deze tijdelijke aanpassing is voor een zo kort mogelijke duur (tot de woning is verkocht).

 

Impact voor u als investeerder

– Bij akkoord op deze tijdelijke aanpassing, ontvangt u vanaf maart rente op basis van 4% (i.p.v. 8%) op jaarbasis. U ontvangt het restant aan aflossing. U ontvangt dus in totaal hetzelfde maandbedrag.

– De lening loopt hiermee elke maand af door de maandelijkse aflossing (van ruim duizend euro per maand).

– De resterende schuld wordt vanuit de verkoop volledig voldaan.

– Dit betekent dat u als investeerders tijdelijk (tot verkoop/levering) een iets lager rendement ontvangt. Namelijk 4% op jaarbasis tot aan het einde. 

– Het risico op een eventueel (beperkte) afschrijving aan het eind van de rit, wordt gemitigeerd. Het wordt voor de eigenaren beter haalbaar om uw investering volledig terug te betalen.

– U maakt het de eigenaren makkelijker, om de verkoop en de aflossing van de lening netjes en volledig af te wikkelen. Zij zullen u bij akkoord dan ook erkentelijk zijn.

——

Op de foto de vier eigenaren. Zij hebben verlies gemaakt op het project, door de hogere kosten die zij hebben moeten maken. Zij zijn erop gericht de verkoop en de aflossing van de lening goed af te wikkelen, en vragen uw akkoord op voornoemd voorstel.  

Het verzoek zoals hiervoor geformuleerd leggen wij aan u voor. Wij vragen u om uw stem binnen een termijn van 3 dagen uit te brengen. 

Via onderstaand formulier kunt u uw stem uitbrengen.

De stemmen worden gewogen naar rato van het investeringsbedrag. Zodra alle investeerders hebben gereageerd en/of de termijn is verstreken zullen wij u informeren over de uitkomst en de vervolgstappen. Voor een definitief akkoord is een (pro rata) meerderheid van instemmingen benodigd.

Stemronde: Voorstel tijdelijke aanpassing leningvoorwaarden Zaandam (PL2).

Naam(Vereist)
Bedrijfsnaam (optioneel)