skip to Main Content

ENGLISH ? This website is designed in Dutch. We do have English speaking clients and you are welcome to be informed and to become an investor. Click here.

Wie is Matching Capital?

Matching Capital is het platform waar iedereen al vanaf € 10.000 vastgoedinvesteerder kan worden. Projecten die normaal gesproken alleen bekend zijn bij grotere en professionele investeerders, zijn nu ook bereikbaar voor de particuliere belegger/investeerder (investeren als bedrijf is zeker mogelijk). Hierdoor kan de investeerder meedraaien in projecten zonder dat zelf (alleen) te moeten selecteren en screenen, dit is immers al gedaan. In vergelijking met het zelf investeren in (commercieel) vastgoed, is het investeringsbedrag van € 10.000 bovendien zeer beperkt. Dit maakt het voor meer mensen mogelijk om te investeren in verschillende projecten, en hiermee automatisch te doen aan risicospreiding.

Wie zit er achter Matching Capital?

Taco Luiken en Douwe Westervaarder vormen samen de directie. Douwe Westervaarder is oprichter en is verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie. Douwe is econoom en heeft een brede achtergrond in het bedrijfsleven en als ondernemer. Taco Luiken was jarenlang partner bij een groot accountantskantoor, waar hij leidinggevend verantwoordelijk was voor een kantoor van X medewerkers. Taco is allround adviseur en sparring partner voor ondernemers en begeleidt onder meer bedrijfsovernames. In 2018 wordt een Raad van Advies worden geïnstalleerd.

Hoe werkt het?

Ondernemers op zoek naar financiering kunnen dit via Matching Capital aan investeerders voorleggen. De plannen/projecten worden wel eerst zorgvuldig beoordeeld, alvorens wij besluiten om ze te plaatsen. Investeerders (beleggers) kunnen kosteloos investeren middels leningen.

Ondernemers op zoek naar financiering kunnen dit via Matching Capital aan investeerders voorleggen. De plannen/projecten worden wel eerst zorgvuldig beoordeeld, alvorens wij besluiten om ze te plaatsen. Investeerders (beleggers) kunnen kosteloos investeren middels leningen.

Zie ook: Hoe werkt het

Financiering nodig?

Wie kan meedoen?

Personen vanaf 18 jaar kunnen meedoen. Daarnaast kan ook een bedrijf (een onderneming, een holding of anderszins) ook deelnemen.

Hoe schrijf ik me in als potentieel investeerder (ik ben geïnteresseerd)?

U kan zich registeren als potentieel investeerder via deze link. U ontvangt vanaf dan geregeld informatie en updates. Dit is kosteloos en vrijblijvend.

Heeft Matching Capital een vergunning of ontheffing?

Matching Capital heeft een ontheffing ontvangen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in opvorderbare gelden, als bedoeld in artikel 4:3 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Matching Capital is opgenomen in het AFM-register en staat onder toezicht van de AFM.

Doet Matching Capital aan crowdfunding?

Iedereen kan meedoen. Crowdfunding is typisch veel kleine investeerders/beleggers (de “crowd”) met kleine bedragen (vanaf 10 euro). Vaak zijn er geen zekerheden en wordt deelgenomen op basis van een (video)pitch. De crowd bepaalt dan of het project en de ondernemer in aanmerking komen voor voldoende financiering.

Matching Capital is anders: wij stellen zekerheden (met vastgoed als onderpand), doen een vrij uitvoerige screeningen en werken met grotere bedragen per investeerder. Bij ons nemen niet honderden of duizenden maar een relatief kleiner aantal investeerders deel aan een project.

Wat bedoel je op de website met “degelijk en flexibel”?

Wij combineren de degelijkheid van een bank met de flexibiliteit van crowdfunding.
Degelijk: We voeren een (vrij) uitvoerige screening uit van de onderneming die geld wil aantrekken, de achtergrond van die onderneming en de details van het project.

Flexibel: Iedereen die dit wil, kan deelnemen en zelf flexibel zijn in welk project hij/zij participeert. En iedereen bepaalt ook met welk bedrag hij/zij investeert (vanaf het minimumbedrag). Wij zorgen voor informatie over de voortgang van het project, zodat iedere investeerder zijn/haar investering kan volgen.

Is Matching Capital anders dan crowdfunding?

We hebben dezelfde status (ontheffing en toezicht AFM) als crowdfunding-platforms, maar gebruiken voor onszelf liever de term “alternatieve financiering” of in het Engels “peer-to-peer-funding”.

Wij selecteren en kiezen (vastgoed)projecten. Een relatief beperkte groep investeerders neemt deel aan ieder project.

Hoe weet ik wanneer er een nieuw project online gaat?

Als u interesse heeft getoond in een project of in het algemeen, vragen wij u of u per e-mail wilt worden geïnformeerd. Alle investeerders ontvangen een e-mail over de plaatsing van een nieuw project. Alle investeerders op onze mailing-lijst krijgen de kans om kennis te nemen van een nieuw project, voordat deze online wordt gepubliceerd.

Kan ik participeren als aandeelhouder in een bedrijf/project?

Matching Capital bemiddelt in opvorderbare gelden en beschikt hiertoe over een ontheffing van de AFM. Via de website van Matching Capital kan u investeren via een lening en waarschijnlijk in de nabije toekomst via een converteerbare lening. Wij bieden geen equity funding (financiering in ruil voor direct aandeelhouderschap) aan.

Vanaf welk bedrag kan ik meedoen?

Het minimumbedrag is € 10.000 per persoon (of bedrijf) per project.

Investeer ik anoniem?

Wij stellen u naam en persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan andere investeerders, de onderneming die van u leent of derden. Uw gegevens zijn dus alleen bekend bij Matching Capital. In kader van toezicht kan de AFM ons vragen naar ons klantenbestand.

Op welke wijze kan ik betalen?

Nadat u het deelnameformulier heeft ingevuld, kan u via iDeal betalen (via betaalprovider; u ziet dan een url van “useplink.com”) of u maakt het over op rekening NL25ABNA0518625257 ter attentie van: Stichting Derdengelden Matching Capital, onder vermelding van de naam van het project. Stichting Derdengelden Matching Capital maakt het bedrag over aan de onderneming die de financiering (lening) neemt.

Gaat het project door als het doelbedrag niet volledig is behaald?

Tot nu toe: ja. Per project leggen we dit expliciet schriftelijk vast, samen met de aanvrager. In het geval het doelbedrag niet volledig is behaald, dan gaat het project onverminderd door, door aanvullende investering/financiering van de onderneming (aanvrager) zelf, dan wel met andere investeerder(s). In toekomstige projecten kan dit mogelijk anders zijn. Bijvoorbeeld de regel dat 90% van het doelbedrag behaald moet zijn. Dit wordt dan op dat moment vooraf specifiek vermeld.

Waarom vastgoedprojecten?

Wij hebben knowhow van onroerend goed en financiën. Onze ambitie is om iedereen die dat wil, te begeleiden om een vastgoedinvesteerder te worden. Normaal gesproken moet je in Nederland een fors bedrag investeren om een huis of commercieel vastgoed te kopen. Bij Matching Capital is dit al mogelijk vanaf € 10.000. De ideale opstap is deelnemen aan een gezamenlijke investering, met een vaste rente (en een bonusrente), onder begeleiding van een professionele partij die het project kritisch heeft beoordeeld. Daarnaast is vastgoed het ideale onderpand voor het stellen van zekerheden.

Ik vraag financiering voor een ander type project. Kan dat ook?

Aanvragen van ondernemingen voor andere projecten (niet-vastgoed) zijn ook welkom. Wij nemen deze in behandeling en kunnen zelf dan wel via een partner zorgen voor financiering.

Hoe beoordeelt Matching Capital aanvragen voor leningen?

Dit doen wij gedegen. Wij vragen de aanvrager om een vrij uitgebreid aanvraagformulier in te vullen en gaan dan met de onderneming/ondernemer in gesprek. Als er potentie is om de aanvraag te plaatsen op onze website, dan volgt een formele kredietbeoordeling.

Wat is een risicoclassificatie (credit rating score)?

Matching Capital kent een “credit rating score” toe, die de kredietwaardigheid en risico’s in kaart brengt. Hoe hoger de risico’s, hoe hoger de rente moet zijn. Hoe meer zekerheden en hoe steviger de track record (achtergrond) van de onderneming, hoe lager de minimale rentevoet kan zijn. Matching Capital hanteert vijf risicoclassificaties: van A (zeer behoudend) tot E (zeer speculatief).

Hoeveel rente ontvang ik?

Het rentepercentage verschilt per project, gezien de verhouding rendement en risico. Het minimale rentepercentage is 4%, als een project zeer behoedzaam is (risicoclassificatie A). Wij vragen de onderneming mogelijk om een iets hogere rente te betalen dan het minimum, om het voor investeerders aantrekkelijk(er) te maken. Het maximum is in principe 10% per jaar. Wij streven ernaar om naast een vaste rente ook een resultaatafhankelijke rentevergoeding te betalen. Dat wil zeggen dat er een extra rente (bonusrente) wordt betaald bij een vooraf gedefinieerd projectresultaat.

Wanneer wordt mijn inleg terugbetaald (wanneer wordt de hoofdsom afgelost)?

Iedere lening (ieder project) heeft een vooraf vastgestelde looptijd. De hoofdsom wordt na afloop terugbetaald. De rente wordt betaald per kwartaal of, in geval van een kortlopend project, ineens.

Wie betaalt de hoofdsom en rentevergoeding aan mij?

Stichting Derdengelden Matching Capital ontvangt uw deelnamebedrag en maakt het bedrag over aan de onderneming die de financiering (lening) neemt. Stichting Derdengelden Matching Capital betaalt de rente en de hoofdsom aan alle investeerders.

Wat gebeurt er met mijn geld als Matching Capital failliet gaat?

Wij hebben de belangen van de investeerder op verschillende manieren gewaarborgd. Zie Continuïteit Matching Capital en nakoming leningsovereenkomst.

Wat betaal ik als investeerder aan Matching Capital?

Om te registeren als potentieel investeerder betaalt u niets. Er worden geen fees of bemiddelingskosten aan de investeerder berekend, zodra deze daadwerkelijk investeert. De geldlener betaalt een vergoeding aan Matching Capital (een success fee over het bijeengebrachte bedrag en administratiekosten).

Wat doe ik bij een klacht?

Klik hier voor onze klachtenregeling.

Als eerste op de hoogte zijn van nieuwe projecten?
Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang ze direct in je mailbox.

Back To Top