Financiering

Verbouwing en realisatie hotelkamers,
Hotel Bistro in Wales.
Financiering: € 160.000.
Kredietnemer: VW Hotel Bistro Ltd.
 

Rendement

8% vaste rente op jaarbasis.

De rente wordt per maand uitbetaald.
Aflossing: einde looptijd. Deelname vanaf € 5.000.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft de zekerheid, normaliter eerste hypotheek, in dit geval een “charge” naar Brits recht, vergelijkbaar met een Nederlandse hypotheek.

De financiering is bankvrij.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent uitoefening van het hypotheekrecht (tot en met opeisen onderpand, verkopen onderpand, uitbetalen investeerders).

Looptijd

1 jaar (12 maanden) met ingang van 5 februari 2021.
De aflossing wordt verricht aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 3 + 3  maanden, mits voorafgaande goedgekeurd door Matching Capital. Vervroegd boetevrij aflossen kan vanaf de 7e maand.

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit: dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.