Toelichting project Apeldoorn

Rendement

6% vaste rente per jaar. De rente wordt per kwartaal uitbetaald. Deelname vanaf € 10.000.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft het (eerste) hypotheekrecht, ten behoeve van de u (de investeerders samen). De financiering is bankvrij – we zijn samen de eerste en enige houder van de hypotheek.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent dat woning(en) die we als onderpand hebben, verkocht kunnen worden om de verschuldigde rente aan investeerders te kunnen uitkeren.
Precies zoals de bank dat kan, als mensen hun hypotheek niet betalen.

Looptijd

3 jaar (36 maanden) met ingang van ontvangst storting door Stichting Derdengelden Matching Capital.
Er is een 3-zijdige optie tot verlenging: investeerder, kredietnemer en Matching Capital kunnen de looptijd verlengen.
Dit is geen verplichting. U krijgt in dat geval tijdig bericht.

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. Aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) moet de onderneming, ook met conservatieve verwachtingen, kunnen voldoen.