Financiering

Aankoop verhuurde woningen in Rotterdam, Schiedam, resp. Amsterdam. (rente 7%).
En financiering aankoop vastgoed, met transformatiepand als onderpand (rente 6,5%). 
 

Rendement

6,5 en 7% vaste rente op jaarbasis.

De rente wordt per maand uitbetaald.
Aflossing: einde looptijd. Deelname vanaf € 5.000.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft de zekerheid, zijnde recht van eerste hypotheek, namens de deelnemende investeerders.

De financiering is bankvrij.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent uitoefening van het hypotheekrecht (tot en met opeisen onderpand, verkopen onderpand, uitbetalen investeerders).

Looptijd

Transformatiepand: 9 maanden
Verhuurde woningen: 18 maanden (verlengingsoptie 6 maanden). 

De startdatum van de leningen is 1 april 2021.

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit: dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.