Financiering

Selique Properties (met een Zuid-Afrikaanse eigenaar die al jaren in Nederland woont) participeert in een groot project in Zuid-Afrika. Binnenkort is het eerste deel gereed: 240 kamers. Ter verwerving van het belang van € 180.000 heeft Selique financiering gevraagd van € 130.000. Een woning in Heerlen dient als onderpand.
 
Financiering: € 130.000.
Hypotheek op: Kerkraderweg 83, Heerlen.
Waarde onderpand: € 165.000.
 

Rendement

6,5% vaste rente per jaar.

De rente wordt per maand uitbetaald. 

Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft het (eerste) hypotheekrecht, ten behoeve van de u (de investeerders samen).
De financiering is bankvrij – we zijn samen de eerste en enige houder van de hypotheek.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent dat het pand welke we als onderpand hebben, verkocht kan worden om de verschuldigde rente en aflossing alsnog aan investeerders te kunnen uitkeren.
Precies zoals de bank dat kan doen, wanneer mensen hun maandelijkse hypotheeklasten niet (meer) betalen.

Looptijd

24 maanden met ingang van 1 februari 2021 (stortingen na 1 februari: 1 dag na ontvangst storting).
De rente wordt in maandelijkse termijnen betaald. De aflossing wordt verricht aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 3 en nog eens 3 maanden, onder voorbehoud van goedkeuring door Matching Capital. 

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. We willen dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.