Financiering

Aankoop verhuurd pand. Bekslaan 35/35A te Vogelenzang. Kredietnemer Holland Steen BV.
Portefeuille met ruime overwaarde.
Huurder (exploitant & bewoner) is gekozen uit kandidaat-huurders. Huurt ook tijdens Corona.
Koopsom: € 375.000.
Taxatiewaarde: € 380.000. Marktwaarde: 5 ton+.
 

Rendement

6,5% vaste rente per jaar.

Tijdelijke actie: niet 6,5% maar 7% rente p.j.

De rente wordt per maand uitbetaald.
Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Uitleg over dit project: klik hierboven.

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft het (eerste) hypotheekrecht, ten behoeve van de u (de investeerders samen).
De financiering is bankvrij – we zijn samen de eerste en enige houder van de hypotheek.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent dat het pand welke we als onderpand hebben, verkocht kan worden om de verschuldigde rente en aflossing alsnog aan investeerders te kunnen uitkeren.
Precies zoals de bank dat kan, als mensen hun hypotheek niet betalen.

Looptijd

3 jaar (36 maanden) met ingang van 15 april 2020.
Er is een 3-zijdige optie tot verlenging: investeerder, kredietnemer en Matching Capital kunnen de looptijd verlengen.
Dit is geen verplichting. U krijgt in dat geval tijdig bericht.

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. We willen dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.