Financiering

De financiering van de dakopbouw/verbouwing van het pand aan de Hagelingerweg 58/58A te Santpoort-Noord. Financiering max. € 105.000.
Aankoop+verbouwing: € 425.500 financiering. Aankoop+verbouwing: taxatiewaarde € 550.000, hypotheek € 550.000.
Kredietnemer: We Care Real Estate (VOF).
 

Rendement

7% vaste rente per jaar.

De rente wordt per maand uitbetaald. 

Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

vooraanzicht Santpoort-Noord

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft het (eerste) hypotheekrecht, ten behoeve van de u (de investeerders samen).
De financiering is bankvrij – we zijn samen de eerste en enige houder van de hypotheek.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent dat het pand welke we als onderpand hebben, verkocht kan worden om de verschuldigde rente en aflossing alsnog aan investeerders te kunnen uitkeren.
Precies zoals de bank dat kan, als mensen hun hypotheek niet betalen.

Looptijd

12 maanden met ingang van 1 oktober 2020.
De rente wordt in 12 delen betaald. De aflossing wordt verricht aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 3 en nog eens 3 maanden, onder voorbehoud van goedkeuring door Matching Capital. 

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. We willen dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.

Uitbouw (de woning wordt ca. 50m2 groter)