Financiering

Financiering Rederij (werkkapitaal), in Amsterdam. Financiering: € 80.000. 
Kredietnemer: gerenommeerde pleziervaart-rederij.
 

Rendement

7% vaste rente op jaarbasis.

De rente wordt per maand uitbetaald.
Aflossing vanaf het 2e jaar, in termijn (annuïteit) aflossing van € 50.000. Slottermijn € 30.000 (einde looptijd).
Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

BEKIJK DE VIDEO (KLIK OP DE FOTO) !

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft de zekerheid, zijnde eerste pandrecht (vanwege het onderpand, een schip, betreft het een pandakte) op een schip, taxatiewaarde € 270.000, ten behoeve van de u (de investeerders samen).

De financiering is bankvrij.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent uitoefening van het pandrecht (tot en met opeisen onderpand, verkopen onderpand, uitbetalen investeerders).

Looptijd

60 maanden.

Stortingen na 1 januari zijn direct rentegevend (=1 dag na storting).

De aflossing wordt verricht aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 12 maanden, mits voorafgaande goedgekeurd door Matching Capital. Vervroegd boetevrij aflossen kan vanaf de 25e maand.

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit: dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.