Financiering

(Her) financiering portefeuille woningen en appartementen.
Kredietnemer: Pro Gain BV (een Nederlandse BV).
 

Rendement

6,5% vaste rente per jaar.

3,5% aflossing per jaar.

Rente en aflossing per maand uitbetaald. 

Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid houdt zekerheden, ten behoeve van u (de investeerders samen). In dit specifieke geval zekerheden naar Amerikaans recht, vergelijkbaar met een Nederlandse hypotheek.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent dat er beslag gelegd kan worden op (economisch vruchtgebruik) van woningen. Deze kunnen verkocht (of verhuurd) worden om de verschuldigde rente en aflossing alsnog aan investeerders te kunnen uitkeren.

Looptijd

3 jaar (36 maanden) met ingang van 1 september 2020.
De rente wordt in 36 delen betaald. De aflossing wordt per maand voldaan, en vervolgens aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 12 maanden, met goedkeuring door Matching Capital. Vervroegd aflossen is mogelijk (boetevrij met een opzegtermijn van 3 maanden).

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. We willen dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.

Woningen en Appartementen