Financiering

Herfinanciering winkelpanden in het centrum van Ommen. Financiering: € 150.000.
Kredietnemer: Holland Steen BV.
 

Rendement

6% vaste rente op jaarbasis.

Leningdeel 1: Annuïteit (aflossing per maand): € 50.000.

Leningdeel 2: Aflossing einde looptijd  (aflossing per maand): € 100.000.

Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Rente en Aflossing (klik op foto)

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft de zekerheid, in dit geval hypotheek op het gefinancierde vastgoed (de panden), ten behoeve van de u (de investeerders samen). Het vastgoed is € 225.000 waard (taxatierapport november 2020). Vanwege beleid om wonen toe te staan, is omvormen tot wonen een realistische optie, waarmee de waarde (fors) toeneemt.

De financiering is bankvrij.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent uitoefening van het pandrecht.

Looptijd

4 jaar (48 maanden) met ingang van 16 december 2020.
Er wordt maandelijks een deel afgelost. De eind-aflossing wordt verricht aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 12 maanden, mits voorafgaande goedgekeurd door Matching Capital. Vervroegd boetevrij aflossen kan vanaf de 25e maand.

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. We willen dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.

Een van de drie winkels.