Financiering

Herfinanciering panden in Duivendrecht: Molenkade 21 en 21A. De huidige private lening wordt afgelost. Financiering op basis van huidige staat. Het vastgoed zal na verkrijging vergunning worden ontwikkeld tot appartementen. Financiering max. € 700.000. Drempelbedrag: € 600.000.

Kredietnemer: Finyield Holding BV.

 

Rendement

7% vaste rente op jaarbasis.

Rente en aflossingen worden per maand uitbetaald op basis van annuïteit.
Leningdeel 1: Annuïteit. Vast maandbedrag € 8.382, rente en aflossing, op basis van 7 ton en 48 maandtermijnen
Leningdeel 2: Aflossing einde looptijd. 7% rente. 3,5 ton.

Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Rente en aflossing (leningdeel 1): klik op foto
Voorbeeld: investering € 10.000 (klik op foto)

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft de zekerheid, namelijk eerste hypotheek op het gefinancierde vastgoed. De Stichting houdt de hypotheek namens en voor u (de investeerders samen). Iedere investeerder heeft een gelijkwaardige positie: eerste in rang.
De financiering is bankvrij.


In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit kan leiden tot uitoefening van het hypotheekrecht in de vorm van uitwinning. Met andere woorden: de Stichting neemt het vastgoed (onderpand) over en kan deze verkopen (of verhuren), teneinde de rente en aflossing aan alle investeerders (alsnog) geheel of zoveel als mogelijk te voldoen. 

Looptijd

4 jaar (48 maanden) met ingang van 1 december 2020.
De aflossing wordt verricht op basis van annuïteit (3,5 ton) en aflossing ineens aan het einde van de looptijd (3,5 ton). Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 12 maanden, mits voorafgaande goedgekeurd door Matching Capital. Vervroegd boetevrij aflossen kan is het vierde jaar.

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst iedere financieringsaanvraag, met kennis van financiering van vastgoed. Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. We willen dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.