Financiering

Aankoop woningen/kavel/garagebox, koopsom € 750.000. Financiering Matching Capital € 250.000. Drempelbedrag: € 220.000. Maximum: € 260.000.
Kredietnemer: Holland Steen.
 

Rendement

6,5% vaste rente op jaarbasis.

De rente wordt per maand uitbetaald. Aflossing einde looptijd.
Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Het verbouwde en verhuurde bedrijfspand in de Haarlemmermeer.

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft de zekerheid, zijnde eerste hypotheek op vastgoed, ten behoeve van de u (de investeerders samen).
De financiering is bankvrij.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent uitoefening van het pandrecht.

Looptijd

3 jaar (36 maanden) met ingang van 1 november 2020.
De aflossing wordt verricht aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 12 maanden, mits voorafgaande goedgekeurd door Matching Capital. Vervroegd boetevrij aflossen kan vanaf het 3e jaar. Details: zie Leningsovereenkomst.

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. We willen dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.

Bouwkavel.