Financiering

De financiering betreft de aankoop van een bouwkavel aan de Bennebroekerdijk te Cruquius met een taxatiewaarde van € 325.000. Gevraagde financiering: € 85.000 (26% van de taxatiewaarde). Drempelbedrag: 90% van het doelbedrag, € 76.500. Kredietnemer: Holland Steen BV. Vanwege aankoop in combinatie met naastgelegen bedrijfshal, is de koopsom fors lger dan de taxatiewaarde. 
Kavel (naast bedrijfspand)

Rendement

6,5% vaste rente per jaar.

De rente wordt per maand uitbetaald. 

Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Aflossing

Wij financieren in de regel aflossingsvrij. Bij dit project wordt er echter wel afgelost: 3% van de hoofdsom per jaar. Dit maakt herfinanciering in de toekomst gemakkelijker.
En zorgt voor extra zekerheid (de schuld neemt immers iedere maand een stukje af). 

Hypothecaire  Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid houdt de hypotheek namens alle deelnemende investeerders. De hypotheekakte wordt gelijktijdig met de levering door de notaris vastgelegd. Het perceel is het onderpand (taxatiewaarde: € 325.000).
Meer toelichting op Zekerheden: scroll naar beneden.

Extra Zekerheid

Stichting Derdengelden Matching Capital houdt een depot aan van twee termijn. Dat wil zeggen: twee maanden rente en aflossing wordt vooraf ingehouden een aangehouden. Om gewoon rente aan de investeerders uit te keren, ook als kredietnemer eventueel krap zit op korte termijn. Als extra zekerheid. 

Uitzicht over de Ringvaart en Heemstede

Looptijd

1 oktober 2020 tot 1 juni 2023.
De rente wordt maandelijkse termijnen betaald. De aflossing wordt verricht aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 12 maanden bij voorafgaande instemming Matching Capital.

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. We willen dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.

Ingang kantoor

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft het (eerste) hypotheekrecht, ten behoeve van de u (de investeerders samen).
De financiering is bankvrij – we zijn samen de eerste en enige houder van de hypotheek.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent dat het pand welke we als onderpand hebben, verkocht kan worden om de verschuldigde rente en aflossing alsnog aan investeerders te kunnen uitkeren.
Precies zoals de bank dat kan, als mensen hun hypotheek niet betalen.