Financiering

Aankoop verhuurde woningen in de Kolfbaanstraat 12 / 12A in Breda. Financiering max. € 283.500. Drempelbedrag: € 265.000.
Kredietnemer: Pus & Joosten.
 

Rendement

7,0 % vaste rente op jaarbasis.

De rente wordt per maand uitbetaald.
Aflossing einde looptijd.
Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft de zekerheid, zijnde eerste hypotheek op het gefinancierde onroerend goed, ten behoeve van de u (de investeerders samen).

De financiering is bankvrij.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent uitoefening van het hypotheekrecht (tot en met opeisen onderpand, verkopen onderpand, uitbetalen investeerders).

Looptijd

2 jaar (24 maanden) met ingang van 1 januari 2021.
De aflossing wordt verricht aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 12 maanden, mits voorafgaande goedgekeurd door Matching Capital. Vervroegd boetevrij aflossen kan vanaf de 13e maand.

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit: dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.