Financiering

De financiering van de aankoop van het pand aan de Kerkstraat 12 te Bodegraven (€ 220.000 KK). Financiering max. € 190.000. Drempelbedrag: € 171.000. Kredietnemer: Holland Steen BV.
Waarde (recente taxatie): € 275.000. Maximale “loan to value”: 69%.
 

Rendement

6,5% vaste rente per jaar.

De rente wordt per maand uitbetaald. 

Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Achterzijde.
Winkelruimte.

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft het (eerste) hypotheekrecht, ten behoeve van de u (de investeerders samen).
De financiering is bankvrij – we zijn samen de eerste en enige houder van de hypotheek.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent dat het pand welke we als onderpand hebben, verkocht kan worden om de verschuldigde rente en aflossing alsnog aan investeerders te kunnen uitkeren.
Precies zoals de bank dat kan, als mensen hun hypotheek niet betalen.

Looptijd

2 jaar (24 maanden) met ingang van 1 augustus 2020.
De rente wordt in 24 delen betaald. De aflossing wordt verricht aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 12 maanden mits goedkeuring door Matching Capital. 

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. We willen dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.