Financiering

De financiering van werkkapitaal, restaurant 1e Klas, Amsterdam (Stationsplein). Financiering max. € 200.000. Drempelbedrag: € 150.000.
Kredietnemer: Nimatrasco BV.
 

Rendement

9% vaste rente op jaarbasis.

De rente wordt per maand uitbetaald. Aflossing einde looptijd.
Deelname vanaf € 5.000. U ontvangt een schriftelijke bevestiging (persoonlijke tenaamstelling).

Toegang vanaf perron 2

Zekerheid

Stichting Matching Capital Zekerheid heeft de zekerheid, in dit geval pandrecht op de inventaris, ten behoeve van de u (de investeerders samen).
De financiering is bankvrij.

In het uiterste geval dat kredietnemer niet aan zijn verplichtingen zou voldoen (rente en aflossing), zal Stichting Matching Capital Zekerheid optreden om de belangen te behartigen van de investeerders. Dit betekent uitoefening van het pandrecht.

Looptijd

3 jaar (36 maanden) met ingang van 16 oktober 2020.
De aflossing wordt verricht aan het einde van de looptijd.
Er is een optie tot verlenging van de looptijd met 12 maanden, mits voorafgaande goedgekeurd door Matching Capital. 

Kredietbeoordeling

Iedere kredietaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld. Matching Capital toetst ieder project (vastgoed). Denk hierbij aan de marktverwachting, de exploitatie begroting, liquiditeitsbegroting en de exitstrategie. Daarnaast kijken wij naar de ondernemer/ onderneming, ervaring en expertise. Voorop staat de betaalcapaciteit. We willen dat men aan de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) kan voldoen, ook met conservatieve verwachtingen.