Test

Beste investeerder,

Hartelijk dank voor het invullen van de test.

Er zijn 10 vragen. Ieder antwoord leidt tot een score van 3 punten of 0 punten. In totaal maximaal 30 punten.
Een score van 16 of meer betekent dat Samen investeren in vastgoed via Matching Capital goed bij je voorkeuren past.
Een score van 24 of meer geeft aan dat er een uitstekende match is.
Een score van 0 tot 15 betekent dat ons aanbod en onze werkwijze wellicht minder interessant is.
 
Hieronder de vragen, de twee keuzemogelijkheden, en per keuze een toelichting.
 

Vraag 1

 • (3 punten)
  ik bepaal graag in welke projecten mijn geld zit
 • (0 punten)
  ik stap liefst in een (beleggings)fonds

Toelichting:
Bij Matching Capital kies je exact met welk bedrag je deelneemt in welk project. Veel van onze klanten spreiden, met deelname in verschillende projecten. Door te spreiden kiezen zij bewust voor risicospreiding. Het rendement is in tegenstelling tot beleggingsfondsen ook daadwerkelijk het rendement dat u krijgt. Een beleggingsfonds zorgt voor spreiding. Fondsen brengen ook kosten met zich mee: beheerkosten, structureringskosten enz. Dat gaat af van het rendement voor de belegger. De kosten kunnen een aanzienlijk deel uitmaken van het bruto-rendement.


Vraag 2

 • (3 punten)
  ik zoek naar mogelijkheden voor een vast hoog rendement
 • (0 punten)
  ik wil rendement dat volledig afhankelijk is van de winst van een belegging/project

Toelichting:
Bij ons is er altijd een (hoge) vaste rente, die gezien de exploitatiebegroting van het project ook verantwoord is om uit te betalen. We plaatsen daarom alleen projecten met een hoog rendement. Per project wordt bepaald wat de rentevoet is. Bij de in deze email genoemde projecten is de rente 7% per jaar.


Vraag 3

 • (3 punten)
  ik vind het belangrijk dat ik alleen investeringsvoorstellen krijg die een degelijke kredietbeoordeling hebben doorstaan
 • (0 punten)
  ik ontvang graag veel investeringsvoorstellen, ik beoordeel en filter ze liever zelf

Toelichting:
Wij voeren uiteraard een kredietbeoordeling uit voordat wij projecten plaatsten, en geven de resultaten hiervan weer. Veel aanvragen wijzen wij af op grond van onze selectiecriteria. Hierdoor kun je zelf een keuze maken. We bieden een keuze tussen verschillende type projecten in binnen- en buitenland.


Vraag 4

 • (3 punten)
  ik prefereer toezicht door de AFM, als bescherming van mijn belangen
 • (0 punten)
  toezicht of geen toezicht AFM, het maakt voor mij niet uit

Toelichting:
Matching Capital beschikt over een ontheffing van de AFM. De AFM voert actief toezicht uit naar onze activiteiten. Dit “keurmerk” biedt extra zekerheid en duidelijkheid voor onze investeerders.


Vraag 5

 • (3 punten)
  ik investeer een deel van mijn beschikbare vermogen in vastgoed
 • (0 punten)
  ik beleg altijd daar waar het hoogste rendement kan halen

Toelichting:
Wij zijn voorstander van het zorgvuldig investeren/beleggen van een deel van je vermogen in onroerend goed. Omdat onroerend goed altijd zijn waarde heeft en omdat we het gebruiken als onderpand op de lening. Wij selecteren projecten met een stevig rendement, op dit moment een aantrekkelijke vaste rente van 7%.


Vraag 6

 • (3 punten)
  ik heb € 10.000 of meer beschikbaar
 • (0 punten)
  ik heb tot maximaal een paar duizend euro beschikbaar

Toelichting:
Het minimum-bedrag per persoon per project is € 10.000.


Vraag 7

 • (3 punten)
  zekerheden zijn belangrijk voor mij (hypotheekrecht met vastgoed als onderpand)
 • (0 punten)
  zekerheden zijn niet belangrijk voor mij

Toelichting:
Stichting Matching Capital Zekerheid vestigt zekerheden namens de collectieve investeerders. De Stichting kan in het uiterste geval dat kredietnemer de rente/aflossing niet (meer) kan betalen, beslag leggen op het onderpand (onroerend goed), om de investeerders alsnog de overeengekomen rente/aflossing te kunnen betalen.


Vraag 8

 • 3 punten)
  ik sta open voor vastgoedprojecten op locaties met potentie voor waardevermeerdering
 • (0 punten)
  ik investeer alleen in vastgoed op A-locaties

Toelichting:
Wij zoeken naar onroerend goed met een goede courantheid (verkoopbaar resp verhuurbaar) op locaties met potentie voor waardevermeerdering en een goed huurrendement. In deze tijd van hoge vastgoedprijzen, is een goed rendement op de populaire locaties 4 tot 6%. Wij kunnen echter meer rendement bieden, door projecten op de door ons geselecteerde locaties, die wellicht minder populair zijn maar juiste mede daardoor winstgevend(er).


Vraag 9

 • (3 punten)
  privacy is voor mij belangrijk; anderen hoeven niet te weten waarin ik investeer
 • (0 punten)
  ik wil precies weten met wie ik samen investeer

Toelichting:
Privacy is gewaarborgd. Deelnemers weten niet wie er verder deelneemt en voor welk bedrag. Wij maken dus niet een lijst met deelnemende investeerders bekend. De deelnemerslijst per project verstrekken we alleen aan de toezichthouder AFM, indien deze erom vraagt, en aan de notaris die de zekerheden (hypotheekrecht/pandrecht) vastlegt in het kader van de verplichtingen die de Wwft oplegt.


Vraag 10

 • (3 punten)
  ik heb interesse in vastgoed in het buitenland, mits alles goed onderzocht en georganiseerd is
 • (0 punten)
  ik beleg alleen in Nederland

Toelichting:
Matching Capital biedt mogelijkheden aan zowel in Nederland als internationaal. Huidige projecten: zie hieronder.


Huidige projecten:

Andere lopende projecten bekijk je hier.

Bij vragen, neem gerust contact op.

Fijne dag en dank voor je belangstelling.