De Telegraaf over Matching Capital. Te mooi om waar te zijn?

Een goede relatie en investeerder bij Matching Capital, wees ons op de column van de Telegraaf van 15 augustus over Matching Capital. Onder de kop “Kanttekeningen bij (te) positieve dienst”, deelde columnist Herman Bouter zijn indruk van Matching Capital. Bouter stipt verschillende punten aan. Ik (Douwe) ga graag in op de door de Telegraaf-columnist genoemde punten.

De bank kan een financieringsaanvraag afwijzen, omdat deze te klein is en om strategische en andere redenen.

Dit is juist. Dit is een van de redenen waarom ondernemers in het vastgoed naar Matching Capital toe komen voor een financiering.
Een andere reden is de doorlooptijd en voorspelbaarheid. Wij beoordelen een aanvraag snel en geven direct duidelijkheid, of we financieren en tegen welke condities. Dat is belangrijk en geeft rust, zeker in deze markt waarin je snel moet schakelen en vaak moet kopen zonder voorbehoud financiering.

Matching Capital rekent geen kosten aan haar investeerders.

Dit is ook juist. In tegenstelling tot andere platforms, rekenen wij alleen kosten aan de zijde van de kredietnemer, dus de (vastgoed)ondernemer die geld van ons leent.  
Op deze manier is er transparantie. 6% rente is 6% rente. En niet 4,8% rente omdat er 0,1% per maand wordt ingehouden, bijvoorbeeld. Evengoed is 7% ook echt 7% uitgekeerde rente, enzovoorts.

 

Via de afbeelding hiernaast de link naar de column in de Telegraaf. Om het artikel te lezen is een (proef)abonnement nodig. 

De rente is tussen de 6 en 8% en wordt maandelijks uitgekeerd.

Dit is ook juist. De exacte voorwaarden, waaronder het rentepercentage, worden per project vastgesteld en bekendgemaakt. De gerealiseerde rente wordt gepubliceerd op onze website. Wij geven op onze website de stand van zaken van de portefeuille aan. Daarin is het gemiddelde netto-rendement over alle projecten te lezen. Dat wij dit publiceren, is ook een verplichting die de AFM (Autoriteit Financiële Markten) aan ons oplegt.

Stand van zaken portefeuille (klik op de afbeelding)
pixabay calculator financial-5050415_1920

Er zijn geen betalingsachterstanden bij Matching Capital.

Ook dat is juist. Wij steken veel energie in de selectie en beoordeling van nieuwe aanvragen. We wijzen veel aanvragen af, omdat ze te onzeker, risicovol of onverstandig zijn. Zo proberen we het aantal “defaults” op nul te houden. Is dit een garantie dat er nooit een probleem zal ontstaan bij een van de (vele) project? Uiteraard niet. We hebben met een hypotheekakte een middel in handen om  het (onder)pand uiteindelijk op te eisen, mocht dat echt nodig blijken. Net als de bank die hypotheken verstrekt. 

Matching Capital schreef in een brochure, dat 90% van de particuliere beleggers niet succesvol is op de beurs.

We hebben dit destijds geschreven, omdat we uit eigen omgeving (klantenkring) veel hoorden dat men niet zelfstandig als particulier in staat was om structureel (maand op maand en op lange termijn) rendement te maken. We kennen ook beleggers die forse bedragen hebben verloren met zelf beleggen dan wel met laten beleggen door experts, fondsen e.d. De inflatie en belastingen hierin nog buiten beschouwing gelaten.
In de loop der jaren hebben internationale onderzoeken aangetoond dat beleggers niet structureel geld verdienen, of veelal geld verloren, met beleggen op de beurs. 
Wij hebben niet getracht om een uitspraak te doen over beleggers in Nederland en België die investeren op lange termijn. Deze zin in de brochure was generiek en wellicht (te) kort door de bocht. Daarin heeft de columnist een punt. We adviseren overigens niet om juist wel of juist niet te beleggen op de beurs. We proberen alleen aan te geven dat veel van onze investeerders het maandelijkse rendement (vaste rente) voorspelbaar en prettig vinden. 

Matching Capital stelt dat investeren bij Matching Capital  een relatief laag risico met zich mee brengt en dat het rendement voorspelbaar is.

Dat klopt. De rente is iedere maand hetzelfde bij de meeste projecten. In sommige project verandert het iets per maand door de gedane aflossing. Het risico is in onze ogen beperkt. Dat komt door “selectie aan de poort”, kennis en ervaring en de zekerheden. We werken vrijwel altijd met een eerste hypotheek. Dat betekent dat we in geval van verzuim (stel, men betaalt rente/aflossing niet) het onderpand kunnen opvorderen en verkopen, om de investeerders alsnog terug te kunnen betalen. Hetzelfde als wat een bank kan, bij een hypothecaire lening. Dit hebben we nog niet hoeven toepassen overigens, maar zodra het nodig is dan doen we dat uiteraard. Onze investeerders staan immers op 1.

Is investeren dan risicoloos? Nee, risicoloos beleggen of investeren (of sparen) bestaat niet. Het is onze taak om de investeerders vooraf goed te informeren, zodat men zelf een goede beslissing kan nemen (wel of niet meedoen).

Matching Capital kent bijna alleen maar positieve recensies.

Dit is ook juist. Cruciaal hierbij is, dat dit alleen geverifieerde reacties betreft. Het onafhankelijke review-platform Feedback Company controleert eerst of de schrijver van een reactie ook daadwerkelijk klant is. Niet-investeerders kunnen geen geverifieerde review schrijven. Kijk dus naar de geverifieerde reviews (zie hiernaast). Het beeld is inderdaad positief, en daar we blij mee en ook wel trots op. Krijgen we weleens een kritische reactie, een email, telefoontje, appje ? Ja zeker. Bijvoorbeeld omdat we langzaam wren met reageren op een gestelde vraag. We proberen positieve en zeker ook kritische feedback ook ter harte te nemen en hiervan te leren.

 

Op ieder moment is het aantal (geverifieerde) reacties te zien, evenals het rapportcijfers dat we van onze klanten krijgen. Ga hiervoor naar onze website of  naar de pagina van Feedback Company.

Conclusie.

De columnist van de Telegraaf is vaak kritisch over aanbieders van financiële diensten. Zijn milde toon vatten we op als compliment. Zijn boodschap is dat Matching Capital eigenlijk “too good to be true” lijkt te zijn, omdat er nog niet een probleemproject is en de recensies zo positief zijn. Wij proberen in elk geval goede projecten te selecteren, en onze investeerders goed te informeren zodat men zelf een goede beslissing kan maken. Ik dank de heer Bouter op deze plek voor zijn column en nodig hem graag uit om bij gelegenheid nog meer te weten te komen over onze werkwijze.