Financiering door Matching Capital: Tarieven Kredietnemer

De kredietnemer betaalt de bemiddelingsvergoeding voor de tot stand gekomen lening (financiering) en de beheervergoeding voor de administratiekosten, klantsupport en andere werkzaamheden. De kosten zijn afhankelijk van risicoprofiel en complexiteit vooraf 2 tot 3% en per maand 0,1%. De kosten worden vooraf besproken en vastgelegd in het “Tarievenblad”.

Financiering door Matching Capital & Partners​

Matching Capital realiseert ook financieringen middels samenwerking met een andere financiers. Bemiddelingskosten kunnen hoger of lager zijn. Kosten zijn vooraf inzichtelijk via ons financieringsvoorstel.

Investeren met Matching Capital: Tarieven Investeerder

Uniek in de markt van crowdfunding: Matching Capital berekent geen bemiddelingskosten aan haar investeerders voor haar projecten (gefinancierd zonder Partners).
Dit betekent: 6% rente is niet netto 4% of 4,5% na aftrek van beheerkosten. 6% is ook echt 6% netto-rente (dit geldt uiteraard voor ieder ander percentage). 

WhatsApp WhatsApp met ons !