Beste lezer, in verband met berichtgeving in het FD dat wij zeer hoge tarieven zouden berekenen. Dat is uiteraard niet juist. De kosten voor kredietnemer zijn in de regel 2,5% (eenmalige bemiddelingskosten).

Financiering door Matching Capital: Tarieven Kredietnemer

De kredietnemer betaalt de bemiddelingsvergoeding voor de tot stand gekomen lening (financiering) en de beheervergoeding voor de administratiekosten, klantsupport en andere werkzaamheden. De kosten zijn afhankelijk van risicoprofiel en complexiteit vooraf in de regel 2 tot 3% van de hoofdsom, plus de toepasselijke beheer- en administratiekosten per maand (in de regel 0,05% tot 0,1%). Vermelde kosten zijn exclusief BTW. De kosten worden vooraf vastgelegd in het Financieringsaanbod c.q. “Tarievenblad”.

Investeren met Matching Capital: Tarieven Investeerder

Uniek in de markt van crowdfunding: Matching Capital berekent (vooralsnog) geen bemiddelingskosten aan investeerders (geldgevers).
Dit betekent bijvoorbeeld: 6% is ook echt 6% netto-rente (dit geldt uiteraard voor ieder ander percentage) en voor belasting.