We gebruiken de term Starterswoning omdat dit de bedoeling van dit concept goed aangeeft:

Starter op de woningmarkt hebben grote moeite om hun eerste koopwoning te kunnen vinden.
Starters huren eerst van Proprt Homes en zullen dezelfde woning op een later moment van ze kopen. De Starter ondertekent dus een huurovereenkomst en ook alvast een koopovereenkomst. Er wordt ook alvast een waarborgsom voldaan.

Zo wordt de starter op de koopwoningmarkt, die nu nog niet makkelijk een koopwoning kan kopen, in het zadel geholpen. 

Er is een groot woningtekort in Nederland. Voor veel (jonge) mensen is het zeer moeilijk om een woning te vinden. Jonge mensen die graag een eerste woning willen kopen, worden geholpen. Ze kunnen nu nog niet (snel) een hypotheek krijgen, maar over 12-18 maanden wel. Bijvoorbeeld omdat ze nu nog een tijdelijk arbeidscontract hebben, met uitzicht dat ze op korte termijn een vast contract krijgen, waardoor ze wel een hypotheeklening krijgen.

Jonge mensen die graag een eerste woning willen kopen, kunnen door het concept nu een start maken op de koopwoningmarkt. Ze huren eerst voor een periode van 18 maanden (of korter), kunnen alvast de woning inrichten naar eigen smaak, en kopen de woning dan. Ze gaan direct in de woning wonen die ze zelf later gaan kopen.

Voor ons als Matching Capital- investeerders is er een aantrekkelijk rendement (vaste rente).

Initiatiefnemer Charlotte Marell heeft met haar concept (Starterswoningen) aandacht getrokken van de pers. Zie hier het artikel in de Volkskrant en hier in de Quote. Luister hier het interview op de VPRO-radio.

Belangrijk om te weten: deze jonge vrouw is het gezicht maar doet het niet alleen. Een paar door de wol geverfde heren helpen op de achtergrond.

Ja, in onze ogen is dit maatschappelijk ondernemen, want in het licht van een groot woningtekort worden jonge mensen toch in staat gesteld om alvast een woning te betrekken, die ze later gaan kopen. Proprt Homes is ons inziens dus een maatschappelijke onderneming met winstoogmerk. 

Veel Nederlandse steden hebben (recent) een zelfbewoningsplicht ingevoerd. De gemeenten Amsterdam en Utrecht hebben allebei een ontheffing gegeven. Dus Proprt Homes mag daar haar Starterswoningen kopen, verhuren en vervolgens verkopen. Deze steden (waar de druk op de markt enorm is) hebben dat gedaan vanwege het maatschappelijke aspect (het helpen van Starters op de woningmarkt). Voor ons een bevestiging dat overheden het sociaal-maatschappelijke doel ook  als zodanig beoordelen en waarderen. Andere gemeenten zullen volgen.

Proprt Homes koopt woningen. Zij hebben Matching Capital geselecteerd als financieringspartner. Wij zijn dus hypotheekverstrekker. Bij  ieder project (elke woning) doen diverse investeerders mee (net als bij andere projecten). Zij ontvangen iedere maand de afgesproken rente. 

Proprt Homes ontvangt huur op iedere woning die ze hebben gekocht (en dus nu verhuren). Ze verdienen ook door de marge die wordt gemaakt bij verkoop (de starter betaalt een opslag). Er komt dus iedere maand geld binnen. Verder komen er ook waarborgsommen binnen. De Starter betaalt alvast een stevige waarborgsom voor de woning die hij/zij eerst huurt en daarna gaat kopen. Het is dus niet vrijblijvend. Mocht de Starter dan later toch alsnog niet kunnen kopen, dan is men de waarborgsom kwijt.

Bij  ieder project (elke woning) doen diverse investeerders mee (net als bij andere projecten). De investeerders die meedoen, ontvangen iedere maand de afgesproken rente. De rente wordt uitgekeerd op de 1e dag van de maand. Bijvoorbeeld op 1 oktober, over de maand september. Op 1 november de rente over de maand oktober. Enz. Op het einde van de looptijd wordt de lening afgelost. Dan ontvangt iedere deelnemer dus zijn/haar inleg terug.

De rentevoet wordt bekendgemaakt bij ieder project. De rente op de Starterswoningen is op dit moment 7,5% op jaarbasis. U betaalt als investeerders geen bemiddelingskosten of administratiekosten. Het rendement is dus 7,5% per jaar. Maandelijks wordt 1/12e uitgekeerd op de 1e dag van de maand. 

Proprt Homes koopt woningen. Zij hebben Matching Capital geselecteerd als financieringspartner. Wij zijn dus hypotheekverstrekker. We verstrekken dus een lening met zekerheid van hypotheek. Voor iedere lening (voor iedere woning) maakt de notaris een hypotheekakte op. Stichting Matching Capital Zekerheid vertegenwoordigt de deelnemers. 

Het eerste hypotheekrecht is juridisch een zeer sterke positie. Zoals de term al zegt, we zitten eerste in rang. Mocht om welke reden dan ook de onderneming die de lening is aangegaan, niet in staat zijn om rente/aflossing te voldoen, dan kunnen we de hypotheekakte uit de kast halen en als het echt nodig is overgaan tot executie. De woning wordt dan verkocht/geveild en de opbrengst gaat naar de deelnemende investeerders.

De hypotheeklening per woning is ongeveer 85% ten opzichte van de waarde van het onderpand (de woning waarop hypotheek wordt gevestigd). We hebben dit percentage loan-to-value bewust wat lager vastgesteld dan voorheen (toen rond de 90%) om het risico verder te verlagen. We vestigen een eerste hypotheek (zie hierboven). Dus als Proprt Homes BV haar verplichtingen niet zou nakomen, dan kunnen we de woning van ze “afpakken” en verkopen. De woningen die we financieren zijn courant, dat wil zeggen: deze zijn alle zeer goed verkoopbaar en zeer goed verhuurbaar. Belangrijk voor ons is inzicht in de verhuur (de onderneming verdient iedere maand geld, kan de rente gemakkelijk voldoen en is gezond en blijft gezond). En belangrijk is dat de geplande verkoop ook daadwerkelijk succesvol plaats vindt. Proprt Homes heeft een wachtlijst. Als de huurder het koopcontract toch niet zou kunnen nakomen, dan staan er andere mensen in de rij om de woning te kopen.

Wij vinden van wel. Hierbij een lang antwoord:
De woningprijzen zijn jarenlang in rap tempo gestegen. Het lijkt er op dat de stijging is afgevlakt. Het is minder oververhit en niet meer zo “van de gekke”: het is vaak niet meer zo dat de kopers over elkaar heen struikelen en stevig overbieden.  Hypotheken zijn duurder geworden. Tegelijk hebben we (waarschijnlijk nog vele jaren) te maken met een enorm structureel woningtekort. En de behoefte van vooral Young professionals om naar de stad te trekken. Proprt Homes BV heeft woningen gekocht die in trek zijn. De woningen die we financieren zijn op gewilde locaties en dus goed verkoopbaar en goed verhuurbaar. Prijzen kunnen uiteraard stijgen of dalen, Proprt Homes zou bij eventuele lagere prijzen genoegen moeten nemen met een lagere marge. Dat is hun ondernemersrisico. Er is een buffer en er zijn dus maandelijkse inkomsten uit de verhuur.