Risicospreiding

Spreiding en risico van uw investering

Aan iedere belegging en investering zijn risico’s verbonden.

Matching Capital heeft zich ingespannen om (te) risicovolle projecten uit te sluiten en spant zich in om u als (potentiële) investeerder te informeren over rendementen en risico’s.

Wij adviseren om uw vermogen (uw te investeren bedrag) te spreiden teneinde uw risico te beperken. Van belang is een goede verhouding tussen risico en rendement. En wij adviseren dat u slechts een verantwoord deel van uw totaal vrij beschikbaar vermogen te investeren in crowdfund-projecten. 

Het rentepercentage dat u ontvangt over uw investering via Matching Capital wordt bepaald aan de hand van het risicoprofiel die Matching Capital heeft vastgesteld voor betreffend project. 

Matching Capital adviseert u om financieel en zo nodig fiscaal en/of juridisch advies in te winnen alvorens u een investeringsbeslissing neemt.

Wij wijzen u op het advies van AFM om niet meer dan 10% van u vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding.

U kan ons altijd benaderen voor extra informatie. U kan uw vragen stellen via info@matchingcapital.com. Via hetzelfde mailadres kan u tevens een telefoongesprek dan wel een afspraak aanvragen.

Vragen?

Investeer niet meer dan 10% van uw vrij beschikbare vermogen in 1 project.

In het kader van voorschriften (van kracht per 1 april 2016) nemen wij een investeerderstoets af voor iedere consument (particulier) die via ons platform investeert. Dit voorschrift geldt niet voor rechtspersonen. Wij vragen iedere consument om te verklaren dat hij/zij niet meer dan 10% van zijn/haar vrij belegbaar vermogen investeert in 1 project. Dit hebben wij geformaliseerd in de Algemene VoorwaardenWij wijzen tevens op het advies van AFM om niet meer dan 10% van u vrij belegbare vermogen te investeren in crowdfunding.

(Particulieren:) Investeer niet meer dan € 80.000

Particuliere investeerders leggen niet meer dan € 80.000 in. Per project is de inleg door Matching Capital gemaximeerd tot € 80.000. Verder geldt dat indien en zodra een particuliere investeerder de grens van € 80.000 passeert, zij geen nieuwe investeringen meer mag doen alvorens er aflossingen zijn verricht, waarna de particuliere investeerder weer kan investeren. De grens is op projectbasis door Matching Capital gesteld, waardoor investeerders niet meer dan € 80.000 in ieder project kunnen investeren. Particuliere investeerders (geldgevers) worden geacht om zelf te grens van € 80.000 te bewaken en in acht te nemen op platform-niveau. Zodra een investeerder (geldgever) in totaal meer dan € 100.000 investeert, dan classificeren wij deze als professionele investeerder.

Matching Capital aanvaardt geen aansprakelijkheid voor uw investeringsbeslissingen.