Risico’s en zekerheden

Aan iedere belegging/investering zijn risico’s verbonden.

Iedere investering, is crowdfunding of op andere wijze, brengt risico’s met zich mee. 

Een onderneming (of particulier) die een lening heeft verkregen, kan failliet gaan. Als er een hypotheekrecht is gevestigd, dan uitwinning plaatsvinden en de opbrengst (van de executieveiling) toekomen aan de investeerders in betreffend project. Het kan zijn dat de gehele lening wordt “teruggehaald” maar het kan ook zijn dat (een deel van) uw investering (lening) verloren gaat. 

Wij wijzen op het advies van AFM om niet meer dan 10% van het vrij belegbaar vermogen te investeren in crowdfunding. 

Laat u desgewenst professioneel adviseren alvorens u beslissingen neemt.

Zekerheden

Stichting Matching Capital Zekerheid vestigt zekerheden, namens en in het belang van de deelnemende investeerders. Als de kredietnemer onverhoopt verzuimt om de contractueel afgesproken rente en/of aflossing tijdig te voldoen, treedt Stichting Matching Capital Zekerheid op en kan het (in het uiterste geval) beslag leggen op het pand.
Wij vestigen in de regel een hypotheek in eerste rang met (het gefinancierde) vastgoed als onderpand. Soms is er sprake van andere of aanvullende zekerheden, zoals pandrechten. Per project zijn de toepasselijke zekerheden benoemd. Iedere (potentiële) investeerder maakt zelf de afweging risico-rendement. 

Keuze en spreiding

U kiest zelf aan welk project u deelneemt, dus u weet waar uw geld zit. Wij zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft van de loop van het project. Ons doel is om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor spaarders en beleggers, met een hogere (vaste) rente en zekerheden.

Spreiden is verstandig.

Toezicht

Matching Capital beschikt over een AFM-ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden.

Portefeuille


Bekijk via deze link de actuele portefeuille.

 

Faillissement?

Een faillissement van Matching Capital raakt u niet: als wij failliet gaan, dan is uw lopende investering (geldlening) niet geraakt. Hoe kan dat? Klik hier