Risico’s en zekerheden

Aan iedere belegging/investering zijn risico’s verbonden.

Zekerheden

Stichting Matching Capital Zekerheid vestigt zekerheden, namens en in het belang van de deelnemende investeerders. Als de kredietnemer onverhoopt verzuimt om de contractueel afgesproken rente en/of aflossing tijdig te voldoen, treedt Stichting Matching Capital Zekerheid op en kan het (in het uiterste geval) beslag leggen op het pand.
Wij vestigen eerste hypotheek met (het gefinancierde) vastgoed als onderpand.

Selectie

Wij zoeken en selecteren projecten van bedrijven/ontwikkelaars met een goede reputatie en track record. U kiest zelf aan welk project u deelneemt, dus u weet waar uw geld zit. Wij zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft van de loop van het project. Ons doel is om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor spaarders en beleggers, met een hogere vaste rente en zekerheden (eerste recht van hypotheek met (met de lening aangekochte) onroerend goed als onderpand).

Toezicht

Matching Capital beschikt over een AFM-ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden.

Stand van zaken per 1 juni 2020:

  • Aantal “defaults” (rente en/of aflossing niet voldaan): 0
  • Aantal betalingsachterstanden: 0.
  • Aantal klachten: 0.   Zie onze klachtenregeling.

Faillissement?

Een faillissement van Matching Capital raakt u niet: als wij failliet gaan, dan is uw lopende investering (geldlening) niet geraakt. Hoe kan dat? Klik hier

WhatsApp WhatsApp met ons !