Risico’s en zekerheden

Aan iedere belegging/investering zijn risico’s verbonden.

Wij zoeken en selecteren projecten van bedrijven/ontwikkelaars met een goede reputatie en track record. U kiest zelf aan welk project u deelneemt, dus u weet waar uw geld zit. Wij zorgen ervoor dat u op de hoogte blijft van de loop van het project. Gezien de zekerheden, trachten wij een aantrekkelijk alternatief te bieden voor spaarders en beleggers, met een hogere vaste rente en bonusrente.

Een groot voordeel van vastgoedprojecten is dat er het onroerend goed kan dienen als onderpand, waar we pandrecht op vestigen. De Stichting Zekerheden Matching Capital vestigt zekerheden, namens en in het belang van de deelnemende investeerders. Als de geldlener onverhoopt verzuimt om de contractueel afgesproken rente en/of aflossing tijdig te voldoen, treedt de Stichting Zekerheden en kan in het in het uiterste geval beslag leggen op het pand.

Een faillissement van Matching Capital raakt u niet: als wij failliet gaan, dan is uw lopende investering (geldlening) niet geraakt. Hoe kan dat? Klik hier! Daarnaast beschikt Matching Capital over een AFM-ontheffing voor bemiddeling in opvorderbare gelden.

Stand van zaken Matching Capital per 14 december 2018:

  • Aantal “defaults” (rente en/of aflossing niet voldaan): 0
Als eerste op de hoogte zijn van nieuwe projecten?
Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang ze direct in je mailbox.