Een lening met een vaste rente van 6% per jaar. 

De lening wordt verstrekt door verschillende lening-gevers (investeerders) samen. 

De rente wordt uitbetaald per kwartaal.
De aflossing wordt betaald aan het einde van de looptijd. 
De looptijd is 36 maanden en kan met wederzijdse instemming worden verlengd met 12 maanden (zie verlengingsoptie).

Meerdere woningen. Op dit moment: de woning aan de Drecht 3 te Apeldoorn.

 • Koopovereenkomst
 • Kadastrale informatie
 • Portefeuille kredietnemer
 • Lijst huurders
 • Overzicht huurstroom per pand
 • Identiteit kredietnemer

De documenten bevatten prive-gegevens van betrokkenen, zoals de verkoper van het pand. Daarom worden deze niet gepubliceerd. Op verzoek bieden wij wel inzicht in relevante gegevens.

Stichting Matching Capital Zekerheid is speciaal in het leven geroepen om zekerheden te vestigen namens de deelnemende investeerders in ieder project.  
De Stichting houdt het recht van eerste hypotheek (met het pand als onderpand).

Stichting Matching Capital Zekerheid kan beslag leggen op het onderpand (woning(en) als vermeld op de hypotheekakte), deze vervolgens verkopen (of blijven verhuren) met als doel dat de deelnemende investeerders hun investering (hoofdsom lening) en opgebouwde rente ook in dit uiterste scenario terug krijgen.

Een belegging/investering zonder risico’s bestaat niet. Ook sparen bij een bank is feitelijk een belegging en geeft risico’s (en levert op dit moment niets op).

De voornaamste projectrisico’s zijn:

 • Leegstand

  Gezien het structurele tekort aan betaalbare woningen, is het leegstandsrisico zeer beperkt.
 • Failliet van kredietnemer

  De kredietnemer kent een gezonde financiële basis, met een portefeuille woningen met overwaarde. Wij kennen ze uiteraard goed, bij eventuele problemen worden we direct ingelicht. Als men onverhoopt de rente resp. aflossing niet betaalt, dan kunnen we beslag leggen op het vastgoed dat als onderpand dient (vastgelegd in de hypotheekakte).
 • Wat is het slechtste scenario?

  Dat de kredietnemer ondanks alles betalingsproblemen krijgt, dat wij beslag leggen en dat het vastgoed dan moeilijk verkoopbaar zou zijn. Woningen in de regio zijn naar ons oordeel zeer courant, dat wil zeggen er is veel vraag naar woningen, waardoor deze kunnen worden verkocht op de markt (voorkoming executieverkoop). Zie ook Wat is de “zekerheid”?

Investeerders verstrekken een lening aan kredietnemer, via Matching Capital. Bij dit project worden er woningen gekocht, welke direct worden verhuurd. De woningen verkeren in goede staat.

In het geval het doelbedrag niet volledig is behaald, maar wel bijna, dan gaat het project onverminderd door, door aanvullende investering/financiering van de onderneming (aanvrager) zelf.

Per project wordt vermeld of deze doorgaat indien het doelbedrag niet behaald is.

Direct.

Om precies te zijn: de lening is rentegevend vanaf 1 dag na ontvangst van uw investeringsbedrag door onze stichting derdengelden.

De looptijd kan worden verlengd met 12 maanden, met instemming van de individuele investeerder, Matching Capital en de kredietnemer.

Daarna kan de looptijd nog een keer worden verlengd met 12 maanden.

De huurder is werkgever die woningen huurt voor zijn personeel. De werkgever is bereid om een aantrekkelijke huursom te betalen, vanwege de schaarste op de woningmarkt.

Nee. Dit project is bankvrij. Financiering door private beleggers (investeerders). De zekerheid is dus ook het eerste recht van hypotheek.

In Apeldoorn (de woning aan de Drecht 3).

De looptijd van de lening is 36 maanden. De vastgoedondernemer zal het pand herfinancieren. Een andere optie is verkoop van andere pand(en) uit de portefeuille. Op dit moment zit er een (forse) overwaarde in de portefeuille.

Personen vanaf 18 jaar kunnen meedoen. Daarnaast kan ook een bedrijf (een onderneming, een holding of anderszins) ook deelnemen.

Het minimumbedrag is € 10.000 per persoon (of bedrijf) in dit project. 

De looptijd is 36 maanden. Als u vanwege bijzondere omstandigheden uw investering (lening) vervroegd uitbetaald wil krijgen, dan doet u een verzoek hiertoe aan ons. Wij spannen ons in om een nieuwe investeerder in uw plaats te vinden. Aan deze overdracht zijn kosten verbonden. 

Wij stellen u naam en persoonlijke gegevens niet ter beschikking aan andere investeerders, de onderneming die van u leent of derden. Uw gegevens zijn dus alleen bekend bij Matching Capital. Wij vragen klantgegevens op conform de Nederlandse  wet- en regelgeving (m.n. de Wwft). In kader van toezicht kan de AFM ons vragen naar ons klantenbestand.

Ga naar de pagina, vul het bedrag in en druk op INVESTEREN.

Nadat u het formulier (op de volgende pagina) heeft ingevuld, kan u via iDeal betalen.

Of u maakt het over op rekening NL25ABNA0518625257 ter attentie van: Stichting Derdengelden Matching Capital, onder vermelding van de naam van het project.
Stichting Derdengelden. 

Stichting Derdengelden Matching Capital ontvangt uw deelnamebedrag en maakt het bedrag over aan de kredietnemer. Dat is de onderneming die de financiering (lening) neemt.

Stichting Derdengelden Matching Capital betaalt de rente en de hoofdsom aan alle investeerders.

Matching Capital is het crowdfinance-platform dat particuliere (en zakelijke) investeerders uitnodigt om te investeren via een gezamenlijke lening. Wij regelen de geldstromen (via Stichting Derdengelden Matching Capital) en de zekerheid (eerste hypotheekrecht) middels Stichting Matching Capital Zekerheid.

Matching Capital heeft een ontheffing van de AFM voor “bemiddeling in opvoderbare gelden”.

Niets. Dit project kent geen bemiddelingskosten. De diensten van Matching Capital zijn dus voor kosteloos voor u als investeerder.

In geval van uitwinning van zekerheden, worden (proces)kosten naar rato verdeeld over de deelnemers.

De geldlener betaalt een vergoeding aan Matching Capital (een success fee over het bijeengebrachte bedrag en administratiekosten).