Professionele investeerders

Matching Capital bemiddelt bij (financiering van) vastgoed(ontwikkeling).

Collectieve geldlening

Via Matching Capital kan u als investeerder participeren middels een collectieve geldlening. Wij brengen na een positieve kredietbeoordeling een lening tot stand op grond van de door de onderneming (lener) ondertekende leningsovereenkomst. Alle investeerders ontvangen een vaste rente.

Particulier vs. Professioneel

Particuliere beleggers.

Matching Capital heeft goedkeuring van de AFM om te bemiddelen in opvorderbare gelden: het tot stand brengen van een collectieve lening bij verschillende investeerders tegelijk. Deze onderneming die het geld heeft geleend betaalt de afgesproken rente en de aflossing hoofdsom terug, via de separate entiteit Stichting Derdengelden Matching Capital. Op deze website worden projecten gepresenteerd.

Particulier versus Professioneel

Wij maken onderscheid maken tussen particuliere beleggers/ investeerders (vanaf € 10.000 per project per persoon) en professionele investeerders (vanaf € 100.000 per project per persoon).

Het toezicht van de AFM op onze activiteit (bemiddeling in opvorderbare gelden) richt zich met name op de  algemene bescherming van particuliere belegger. Particuliere beleggers mogen deelnemen tot € 80.000. Zie Investeerderstoets.

Professionele investeerders (vanaf € 100.000) nemen eveneens deel via de (collectieve) geldlening.

Neem contact op voor de voorwaarden.