Productvoorwaarden in het kort: 

 
Toewijzing: 

 • Voorrang investeerders van project dat niet doorgaat (her-plaatsing)
 • Ruimte voor nieuwe investeerders: vooralsnog € 85.000, later eventueel meer.

Object:

 • Jeugdzorg in Hooghalen (Drenthe)
 • Financiering aankoop Asserweg 1
 • Dit pand is al jaren in gebruik voor opvang en begeleiding kinderen
 • Het pand wordt overgenomen van verhuurder. Meer informatie (link). 
Financiering:
 • Financiering Matching Capital & Collin Crowdfund (gezamenlijk)
 • Doelbedrag: € 675.000. Gezamenlijk: € 1.350.000
Voorwaarden
 • Rente: 8% op jaarbasis
 • Eerste hypotheek op 2 onderpanden (zie onder)
 • Rentegevend eind november / 1 december (exacte datum nader te bepalen)
 • Looptijd 48 maanden
 • Aflossingsvrij: € 612.500
 • Annuïteit: € 62.500 (dit bedrag wordt tijdens de looptijd afgelost)
 • Restschuld einde looptijd: € 612.500 (€ 1.225.000 samen met Collin)
Waarde Onderpand & LTV
 • Waarde onderpand Asserweg 1 : € 955.000 (het pand dat wordt gekocht)
 • Waarde onderpand Hoofdstraat 28 : € 800.000 (pand in bezit en gebruik) 
 • Waarde onderpanden in totaal : € 1.755.000 . 
 • Hypotheeklening : € 1.350.000 in totaal
 • LTV = 77% bij aanvang (berekend als 1.350.000 / 1.755.000)
 • LTV = 70% einde looptijd (restschuld 1.225.000 / 1.755.000)
Kosten investeerder
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten
 • Als deelnemer doet u zelf aangifte van uw investering(en)