Productvoorwaarden in het kort: 
 
Object
 • Financiering van woning in Nootdorp
 • Zwedenhof 11, 2632 EP, Nootdorp
 • De woning wordt opgeknapt
 • De woning wordt na het opknappen verkocht
Financiering
 • Financiering aankoop: € 400.000 
 • Intekenen is toegestaan tot € 400.000. Minimumbedrag (drempel): € 380.000
 • Opknappen (verbouwing) is op eigen kosten 
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • Rentegevend per 1 juli 2022, rente per maand
 • Looptijd: 18 mnd per 1 juli 2022 + standaardoptie 3 + 3 mnd
 • FLEXVervroegde aflossing kan maandelijks boetevrij na 3 maanden 
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
LTV / Marktwaardedekkingsratio
 • Waarde onderpand: € 500.000 (taxatierapport 17 juni 2022).
 • LTV = 80% (doelbedrag 400.000 / taxatiewaarde 500.000)
Kosten
 • Geen administratiekosten
 • Geen bemiddelingskosten