Productvoorwaarden in het kort: 
 
 • Financiering van aankoop opknapwoning in Den Haag
 • Zuiderparklaan 302, 2574 GN, Den Haag
 • 4-kamerappartement op 1e verdieping
 • De woning wordt (licht) opgeknapt en wordt dan verkocht
 • Opknappen door “klussers” (op eigen middelen, begroot € 15.000)
 • Kredietnemer heeft recent een woning in Zeeland met financiering Matching Capital gekocht, en knapt deze momenteel op
 • Financiering : € 215.000 (maximumbedrag € 220.000) 
 • FLEX-Lening: Rente = 8% op jaarbasis
 • Rentegevend per 21 april 2022, rente per maand
 • FLEX-LeningVervroegde aflossing kan maandelijks boetevrij, na 3 maanden
 • Waarde onderpand: € 232.500 (voor opknappen/verbouwing) (taxatierapport NWWI, 5 april jl.)
 • LTV = 92,5% (op huidige waarde)
 • LTV/Dekkingsratio (lening/waarde) neemt af middels waardetoevoeging 
 • Looptijd: 18 mnd per 21 april 2022 tot 21 okt. 2023 + standaardoptie 3 + 3 mnd
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten