Productvoorwaarden in het kort: 

 
Toewijzing: 

 • Bestaande investeerders in het project ZDZ (max. € 195.000)
 • + Nieuwe investeerders (min. € 60.000)

Object:

 • Afwerking en oplevering woning in Zaandam
 • Zuiddijk 304
 • Hadi Vastgoed BV (eigenaar heeft zelf regie verbouwing gevoerd)
 • Het pand is bij ons reeds gefinancierd; de bouwkosten zijn hoger dan begroot, de afwerking is op goed niveau. 
 • De woning wordt op korte termijn opgeleverd en te koop gezet.
Financiering:
 • Doelbedrag: € 255.000. maximum: € 255.000, drempelbedrag € 250.000
 • Huidige financiering (€ 195.000; project ZDZ) wordt derhalve verhoogd
Voorwaarden
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • Rentegevend per 1 december 2022, rente per maand
 • Nieuwe investeerders na 1 december: rentegevend per 5 december
Waarde Onderpand & LTV
 • Waarde onderpand: € 415.000 (update NWWI-taxateur na inspectie huidige staat met af te werken punten, 21 november 2022) (update NWWI-taxatie september 2021)
 • Hypotheekinschrijving: € 300.000 = ruimer dan financiering, voor extra zekerheid gegeven de gerealiseerde waardestijging
 • LTV = 61,5% (berekend als 255.000 / 415.000)
 • Looptijd: 9 maanden (de woning wordt binnenkort opgeleverd en dan te koop gezet)
 • FLEX-LeningVervroegde aflossing kan maandelijks boetevrij 
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
Kosten investeerder
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten
 • Als deelnemer doet u zelf aangifte van uw investering(en)