Classificatie: B (schaal B - E)

Kredietscore: 25 (25/30)

Productvoorwaarden in het kort: 
  • Financiering: € 130.000
  • Onderpand: € 165.000
  • Looptijd: 24 maanden (verlengingsoptie 3 + 3 maanden) 
  • Stortingen direct (1 dag na storting) rentegevend
  • Rente: 6,5% op jaarbasis
  • Aflossing: einde looptijd (bullet)
  • Depot: 2 maanden
  • Vervroegde aflossing: boetevrij na 1,5 jaar
  • Geen bemiddelingskosten 
  • Geen administratiekosten