Productvoorwaarden op een rij (samenvatting van bijlage 2 Leningovereenkomst)
 
Object 
 • Financiering transformatie voormalig servicekantoor naar woonzorg
 • Maatschappelijk vastgoed: Ouderenzorg en zorg dementerenden
 • 36 eenheden woonzorg (plus algemene ruimte)
 • Adres: B.W. ter Kuilestraat 33 te Enschede
 • Kredietnemer: Ervaren projectontwikkelaar zorgvastgoed
 • Onherroepelijke omgevingsvergunning en binnen bestemmingsplan
 • Aannemer is reeds aanwezig   
Financiering
 • Financiering: € 1.500.000 Matching Capital
 • Financiering Collin Crowdfund: € 1.500.000
 • Financiering € 3.000.000 in totaal
 • Drempelbedrag: € 1.375.000 (€ 2.750.000 in totaal)
 • Doel: Aankoop vastgoed
 • Tweede fase financiering volgt mogelijk i.h.k.v. transformatie 
 • Rente: 7% op jaarbasis
 • Rentegevend per 13 juli 2022, uitbetaling rente per kalendermaand
 • Looptijd: 12 maanden
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
Zekerheid en Marktwaardedekkingsratio
 • 1e hypotheek Stichting Matching Capital Zekerheid
 • Waarde onderpand: € 3.350.000 (huidig), € 7.820.000 (gerealiseerd) 
 • Taxatierapport 17 mei 2022
 • LTV = 89,6% bij aanvang (doelbedrag / taxatiewaarde)
 • LTV = 38,4% bij oplevering (doelbedrag / taxatiewaarde)
Kosten voor investeerder
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten
 • Matching Capital (Nederland) houdt geen roerende voorheffing in