Productvoorwaarden in het kort: 
 
Object
 • Financiering van woning in Vlaardingen
 • Van der Werffstraat 88, 3132 WD Vlaardingen
 • De woning is opgeknapt en wordt verhuurd
 • Personeelshuisvesting met SNF-keurmerk
Financiering
 • Financiering aankoop: € 200.000 (doelbedrag)
 • Drempelbedrag € 190.000. Maximumbedrag: € 205.000
 • Rente: 8% op jaarbasis 
 • Rentegevend per 8 november 2022, rente per maand
 • Looptijd: 18 mnd per 8 november 2022 + standaardoptie 3 + 3 mnd
 • FLEX: Aflosbaar door kredietnemer boetevrij na drie maanden
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
LTV / Marktwaardedekkingsratio
 • Waarde onderpand: € 240.000 in huidige staat (Taxatierapport 8 juli 2022).
 • LTV = 83,3% (doelbedrag/ taxatiewaarde)
Kosten
 • Geen administratiekosten
 • Geen bemiddelingskosten
 • 8% bruto = 8% uitgekeerd (investeerder doet zelf belastingaangifte)