Productvoorwaarden in het kort: 
 • Doel: Financiering werkkapitaal & aankoop vastgoed 
 • Onderpand: koopoptie op Troelstralaan 277, Amsterdam
 • Financiering: € 250.000
 • Rentegevend per 8 november 2021, rente per maand
 • Rente: 7% op jaarbasis
 • Looptijd: 12 maanden (optie verlenging 6 maanden mits goedgekeurd) 
 • LTV = 55% = lening ABN + Matching Capital ten opzichte van waarde onderpand
 • Koopoptie: € 460.000 (€ 415.000 onder taxatiewaarde)
 • Taxatiewaarde: € 875.000 (24 september NWWI-taxatierapport)
 • Hypotheek (ABN): € 230.000 per einde 2020. Overwaarde ca. € 650.000
 • Bij verzuim wordt de koopoptie geëffectueerd, waarmee de lening wordt afgelost
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Depot: 1 maand (1 maand rente wordt ingehouden als “borg”)
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten