Productvoorwaarden in het kort: 

 
Toewijzing: 

 • Bestaande investeerders in het project + Nieuwe investeerders
 • Ruimte voor nieuwe investeerders: vooralsnog € 85.000

Object:

 • Financiering aankoop transformatiepand in centrum Dordrecht
 • Voorstraat 143 / Taankade 104
 • Het pand is bij ons bekend (reeds gefinancierd); de nieuwe eigenaren gaan de transformatie doen.
 • Plan: winkel met drie appartementen (transformatie en verbouwing)Omgevingsvergunning benodigd. De vergunningaanvraag wordt voorbereid door ervaren architect. Transformatie door ervaren bouwteam. 
 • Na realisatie verbouw- en uitbreidingsplan: 
 • Winkel en twee-laags bovenwoning aan de Voorstraat
 • Benedenwoning en bovenwoning aan de Taankade
 • In totaal 3 woningen en 1 winkelruimte
Financiering:
 • Doelbedrag: € 290.000. maximum: € 295.000 (Fase I)
 • Fase I: Aankoop pand (deze financiering) (Fase II: Verbouwing later verwacht)
Voorwaarden
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • Rentegevend per 21 november 2022, rente per maand
Waarde Onderpand & LTV
 • Waarde onderpand: € 350.000 (het pand zoals het nu is, nog te verbouwen) ; 
 • Waarde onderpand: € 1.080.000 op basis van gerealiseerde appartementen). 
 • Waarden op grond van Taxatierapport 4 oktober jl. 
 • Hypotheekinschrijving: € 1.100.000 – anticiperend op waardestijging
 • Residuele waarde € 480.000 (conservatief; eindwaarde minus bouwkosten). 
 • LTV = 83% (op huidige waarde, berekend als 290.000 / 350.000)
 • LTV = 61% (op residuele waarde, berekend als 290.000 / residuele waarde 480.000)
 • Looptijd: 18 maanden (aansluitend op strategie: transformatie en verkoop dan wel behouden in portefeuille)
 • Optie verlenging 3 mnd + eventueel 3 mnd, op basis gemotiveerd verzoek en goedkeuring Matching Capital
 • FLEX-LeningVervroegde aflossing kan maandelijks boetevrij, na 3 maanden 
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
Kosten investeerder
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten
 • Als deelnemer doet u zelf aangifte van uw investering(en)