Productvoorwaarden op een rij (samenvatting van bijlage 2 Leningovereenkomst)
 
Object 
 • Financiering bedrijfspand aan de Smirnoffweg 6 te Almelo
 • Bedrijfsruimte met kantoor, verhuurd aan stomerij-wasserij 
 • Koop bedrijfspand (geen sprake van verbouwing, huurinkomsten per direct)
 • Verhuurd t/m februari 2023, huurintentie voor huur aansluitend.   
Financiering
 • Financiering: € 235.000 – Matching Capital
 • Eigen middelen kredietnemer: € 115.000 + K.K. (koopsom: € 350.000)  
 • Drempelbedrag: € 230.000 (intekenen tot € 235.000 is toegestaan)
 • Doel: Aankoop vastgoed
 • Rente: 7,5% op jaarbasis
 • Rentegevend per 1 augustus 2022, uitbetaling rente per kalendermaand
 • Looptijd: 36 maanden
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
Zekerheid en Marktwaardedekkingsratio
 • 1e hypotheek Stichting Matching Capital Zekerheid
 • Waarde onderpand: € 350.000 (TMI-taxatierapport, 25 mei 2022) 
 • LTV = 67(doelbedrag / taxatiewaarde)
 • De maandelijkse huurinkomsten zijn ruimschoots dekkend voor de rentelasten
Kosten voor investeerder
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten