Productvoorwaarden in het kort: 
 • Financiering woning in Amsterdam-Noord voor de verhuur
 • De Egmondenstraat 11, 1024 RS Amsterdam

 • Kredietnemer: S. Lanihun, ondernemer met ervaring in vastgoed/koop/verhuur in met name Amsterdam en Rotterdam, tevens kredietnemer project Midwoud 
 • Financiering: € 240.000 (doelbedrag)
 • Drempelbedrag: € 230.000, Maximumbedrag € 240.000
 • Waarde onderpand: € 269.000 (Calcasa-taxatie). Met enkele aanpassingen valt de woning buiten het WWS-puntensysteem, waarmee de waarde fors toeneemt 
 • Koopsom: € 250.000
 • Dekkingsratio / LTV89(doelbedrag ten opzichte van waarde)
 • Looptijd: 18 maanden (verlengingsoptie 3 + 3 maanden) 
 • Rentegevend per 29 maart 2022, rente per maand
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • FLEX-Lening: Vervroegde aflossing boetevrij na 3 maanden
 • FLEX-Lening: De eerste 3 maanden rente worden hoe dan ook betaald
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten