Productvoorwaarden in het kort: 
 • Financiering woning voor de verhuur
 • Overbrugging tot bancaire financiering, daarom FLEX-Lening
 • Saturnusstraat 263 te Hoofddorp
 • Financiering: € 170.000 (doelbedrag)
 • Waarde onderpand: € 230.000 (NWWI-rapport 1 april 2022)
 • Koopsom: € 255.500; kredietnemer betaalt aanzienlijk deel uit eigen middelen
 • Dekkingsratio / LTV: 74% (doelbedrag ten opzichte van waarde)
 • Looptijd: 18 maanden (verlengingsoptie 3 + 3 maanden) 
 • Rentegevend per 16 mei 2022, rente per maand
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • FLEX-Lening: Vervroegde aflossing boetevrij na 3 maanden
 • FLEX-Lening: De eerste 3 maanden rente worden hoe dan ook betaald
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten