Productvoorwaarden op een rij (samenvatting van bijlage 2 Leningovereenkomst)
 
Object 
 • Financiering aankoop Schiphol-Parkeerterrein
 • Adres: Middenweg 7 te Aalsmeer
 • Kredietnemer: Real Estate Amsterdam II (Quick Parking)
 • No.1 : Grootste particuliere aanbieder (buiten Schiphol Group)
 • Potentie voor uitbreiding en verduurzaming (verdubbeling capaciteit middels parkeergarage en zonnepanelen)
Financiering
 • Financiering: € 1.500.000 Matching Capital
 • Daarnaast: € 2.500.000 Collin Crowdfund
 • Daarachter: € 5.000.000 (€ 4.000.000 op eerste rang) 
 • Financiering € 9.000.000 in totaal (Collin 7,5 + Matching Capital 1,5)
 • Doel: Aankoop vastgoed
 • Tweede fase financiering volgt mogelijk i.h.k.v. transformatie 
 • Rente: 8% op jaarbasis
 • Rentegevend december 2022 (nader te bepalen, 4-14 dagen na definitief volingeschreven Leningdeel 1 en Leningdeel 2) 
 • Uitbetaling rente per kalendermaand
 • Looptijd: 30 maanden
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
Zekerheid en Marktwaardedekkingsratio
 • 1e hypotheek Stichting Matching Capital Zekerheid + Stichting Collin
 • Waarde onderpanden: € 17.780.000 (huidig)(Amsterdam+Rotterdam) 
 • LTV = 22,5% (= 4.000.000 Leningdeel 1/ taxatiewaarde 17.780.000)
 • LTV = 50,6% (= 9.000.000 Leningdeel 1&2/ taxatiewaarde 17.780.000)
Kosten voor investeerder
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten
 • Matching Capital (Nederland) houdt geen roerende voorheffing in