Productvoorwaarden in het kort: 

Toewijzing: 

 • Voorrang investeerders huidig project (zelfde pand, nu een nieuwe eigenaar)
 • Voorrang investeerders van project dat wordt afgelost (her-plaatsing)
 • Naar verwachting waarschijnlijk geen ruimte voor open inschrijving
Object: 
 • Financiering van aankoop woning in Zaandam
 • Pieter Latensteinstraat 2, Zaandam
 • De woning is opgeknapt 
Financiering:
 • Financiering : € 310.000 per 6 december 2022 (1e hypotheek)
 • Er wordt aanvullend € 15.000 gefinancierd (=deel B); deel A gaat voor op deel B
 • Kredietnemer: collectief van 4 eigenaren (vastgoedbeleggers/partners)
Voorwaarden:
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • Eerste hypotheek op het gefinancierde object 
 • Rentegevend per 6 december 2022
 • Looptijd: 18 mnd per 6 december 2022
 • FLEX: na drie maanden aflosbaar zonder vergoedingen
 • Aflossing einde looptijd c.q. bij verkoop/herfinanciering
Waarde Onderpand & LTV
 • Waarde onderpand: € 370.000 (taxatierapport NWWI, per 21 september 2022) 
 • Eerste hypotheek (1e rang), leningdeel A (PL2, € 310.000) gaat voor op leningdeel B (PL2B, € 15.000)
 • LTV/Dekkingsratio (lening/waarde): LTV = 83,8% (310.000 / 370.000)(Deel A)
 • Looptijd: 18 mnd per 6 december 2022 
 • Standaardoptie verlenging 3 + 3 mnd (mits goedkeuring Matching Capital)
 • FLEX-LeningVervroegde aflossing kan maandelijks boetevrij, na 3 maanden 
Kosten investeerder
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten