Productvoorwaarden in het kort: 
 
Doel en korte toelichting 
 • Financiering van Proprt Homes BV – doel = groei middels aankoop nieuwe woning voor verhuur-verkoop (Starterswoningen)
 • Converteerbare Lening: lening met conversie onder vastgestelde condities.
 • Zekerheid: conversierecht naar aandelencertificaten. 
 • In dit geval is er dus geen sprake van eerste hypotheek.
Rente en Looptijd
 • 10% rente (per jaar), per maand uitgekeerd.
 • Start: 1 juni 2022. Looptijd 12 maanden.
 • Financiering : € 200.000 (doelbedrag) per 1 juni
Nadere toelichting
 • Proprt Homes koopt diverse woningen, verhuurt aan starters op de koopmarkt, starter koopt betreffende woning na 12-18 maanden 
 • Financiering : € 350.000 (doelbedrag) in totaal
 • Financiering : € 150.000 (doelbedrag) per 1 mei
 • Per 1 mei werd een 1e converteerbare lening verstrekt, per 1 juni volgt 2e ronde
 • Gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht hebben Proprt Homes ontheffing verleend op de zelfbewoningsplicht 
 • Zekerheid: conversierecht dus in dit geval niet een hypotheekrecht
 • Rentegevend per 1 juni 2022, uitbetaling rente per kalendermaand
 • Looptijd: 12 maanden (verlengingsoptie 3 + 3 maanden)
 • Rente: 10% op jaarbasis
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten

Vragen?

Heeft u interesse, maar heeft u ook nog vragen over deze nieuwe financieringsvorm? Laat het ons gerust weten. Wij vinden het belangrijk dat u begrip heeft van het aanbod en dat u een geïnformeerde beslissing neemt.