Productvoorwaarden in het kort: 
 
Object
 • Financiering van woning in Zaandam
 • Oostzijde 200
 • De woning wordt verbouwd, opgeknapt en vervolgens verkocht
 • Ons bekende kredietnemer (van o.a. woningen in Schiedam, Hilversum)
 • Toevoeging waarde 
 • Mogelijk in tweede instantie (kleine) financiering uitbouw
Financiering
 • Financiering aankoop: € 188.000 
 • Intekenen is toegestaan tot € 188.000. Minimumbedrag (drempel): € 180.000
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • Rentegevend per 1 november 2022, rente per maand
 • Looptijd: 18 mnd per 1 november 2022 + standaardoptie 3 + 3 mnd 
 • FLEXVervroegde aflossing kan maandelijks boetevrij na 3 maanden
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
LTV / Marktwaardedekkingsratio
 • Waarde onderpand: € 235.000 huidige staat (taxatierapport 19 september ’22).
 • Waarde onderpand: € 305.000 na verbouwing (rapport 19 september 2022).
 • Toevoeging waarde: € 70.000 middels verbouwing op eigen budget
 • LTV = 80% (doelbedrag € 188.000 / waarde huidige € 235.000)
 • Mogelijk in tweede instantie (kleine) financiering uitbouw: verlaging LTV
Kosten
 • Geen administratiekosten
 • Geen bemiddelingskosten