Beste investeerder in het project “Quick Parking – werkkapitaal”. De onderneming heeft ons gevraagd voor een nieuwe leningperiode van 18 maanden. U krijgt als bestaande investeerder de eerste keuze (voorrang) om deel te kunnen nemen. Op 6 september stellen we de inschrijving open (als er dan nog ruimte is). Verzoek om uw keuze onderaan deze pagina aan te geven. (Hieronder treft u meer informatie.)

Productvoorwaarden (samenvatting). De voorwaarden staan beschreven in de  Leningovereenkomst)
 
 • Financiering werkkapitaal Quick Parking 
 • Kredietnemer: Albert Beheer BV (holding van eigenaar Quick Parking)
 • No.1 Grootste particuliere aanbieder (buiten Schiphol Group)
Financiering
 • Voortzetting Financiering: € 200.000 
 • (financiering was voorheen € 250.000; er is € 50.000 afgelost)
 • Doel: Financiering werkkapitaal holding en werkmaatschappijen (Quick Parking)
 • Rente: 8% op jaarbasis
 • Rentegevend (nader te bepalen, 4-14 dagen na definitief volingeschreven)
 • Uitbetaling rente per kalendermaand
 • Looptijd: 18 maanden
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
Zekerheden
 • Verkoopvolmacht op 2 woningen in Amsterdam en 1 woning in Haarlem 
 • Overwaarde in totaal 3 ton (afgerond) ten opzichte van WOZ-waarden
 • Persoonlijke borgstelling door eigenaar (prive)
 • Er is dus geen sprake van een 1e hypotheek 
 • Matching Capital heeft eerder financieringen gerealiseerd voor Quick Parking en Albert Beheer BV. Onze ervaringen zijn tot op heden zeer prettig.

Naam(Vereist)