Productvoorwaarden (zie Leningsovereenkomst): 
 • Financiering aankoop van een woning in Tiel
 • Zekerheid: eerste hypotheek op het gefinancierde vastgoed 
 • Kijkuit 85, Tiel
 • De woning wordt opgeknapt (met eigen geld) en vervolgens verkocht
 • Financiering: € 146.000
 • Rente: 7% op jaarbasis
 • Koopsom: € 162.000
 • Taxatiewaarde: € 164.000 (huidige staat) 
 • Marktwaarde na verbouwing is fors hoger
 • Looptijd: 12 maanden vanaf 16 juni ’21  
 • Optie verlenging: 3 + 3 maanden (met goedkeuring Matching Capital)
 • Vervroegde aflossing: boetevrij na 6 maanden
 • Rentegevend per 16 juni 2021, rente uitgekeerd per kalendermaand
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
 • Depot: 1 maand rentevergoeding wordt ingehouden en bij afronding verrekend
 • Geen bemiddelingskosten 
 • Geen administratiekosten