Productvoorwaarden in het kort: 
 
Object
 • Financiering van aankoop woning in Leiden
 • Koekoeksplaats 15, Leiden
 • Courante woning, er is veel vraag naar woningen in Leiden
 • Haarlemse particuliere belegger en compagnon (ieder 50%), nieuwe kredietnemer Matching Capital
 • De woning wordt gekocht, doel is behouden en verhuur langere termijn
Financiering
 • Financiering aankoop: € 395.000 
 • Inschrijven toegestaan tot € 400.000 
 • FLEX-Lening: Rente: 8% op jaarbasis
 • Rentegevend per 1 oktober 2022, rente per maand
 • Looptijd: 18 mnd per 1 oktober 2022 + standaardoptie 3 + 3 mnd
 • FLEXVervroegde aflossing kan maandelijks boetevrij na 3 maanden 
 • Aflossing: einde looptijd (bullet)
LTV / Marktwaardedekkingsratio
 • Waarde onderpand: € 470.000 in huidige staat (Taxatierapport 10 aug. 2022).
 • LTV = 84% (doelbedrag € 395.000/waarde € 470.000)
 • LTV bij max.bedrag: 85,1%
Kosten
 • Geen administratiekosten
 • Geen bemiddelingskosten 
 • 8% bruto = 8% netto uitgekeerd
 • Opmerking voor Belgen: Matching Capital houdt geen roerende voorheffing in, investeerder betaalt zelf belasting.